Gepubliceerd op 04/12/2012

Vlaamse Regering wijzigt voorwaarden verbeterings- en aanpassingspremie en renovatiepremie

Op 26 oktober 2012 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan de wijziging van de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie.

Enkele belangrijke wijzigingen:

  • Vanaf 1 januari 2013 wordt het kadastraal inkomen geschrapt als voorwaarde voor de toekenning van een verbeterings- en aanpassingspremie.
  • Vanaf 1 januari 2014 wordt de ouderdomsvoorwaarde voor een woning om in aanmerking te komen voor een verbeteringspremie opgetrokken van 20 tot 25 jaar. Daarmee wordt de ouderdomsvoorwaarde van de verbeteringspremie gelijkgeschakeld met de ouderdomsvoorwaarde van de renovatiepremie.
  • Bij de renovatiepremie werd tot nu toe gesteld dat de werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer. In navolging van het recente afschaffen van de verplichting tot registratie voor het verlaagd BTW-tarief, wordt de registratieverplichting binnen de renovatiepremie eveneens afgeschaft.
  • De inkomensgrenzen die vanaf 1 januari van toepassingen zijn, kan je hier vinden.
  • Verder loopt de automatische verhoging van het premiepercentage voor facturen buitenschrijnwerk in de renovatiepremie af op 31 december 2012. Klik hier voor meer info.