Gepubliceerd op 29/01/2024

Volmacht geven bij de verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen. Deze stemming is verplicht.

Je kan een volmacht geven aan iemand anders om in jouw plaats te gaan stemmen om volgende redenen:

  • Ziekte/handicap
  • Beroepsredenen
  • Zelfstandige activiteit
  • Vrijheidsberoving
  • Religieuze overtuiging
  • Studieredenen
  • Tijdelijk verblijf in het buitenland

In dat geval kan je een volmachtformulier invullen (dit voegen we later toe op deze plaats). Afhankelijk van de reden, zal een arts, onderwijsinstelling of werkgever moeten bevestigen.

In twee gevallen moet de burgemeester het document bevestigen: wanneer de reden een zelfstandige activiteit is of wanneer je tijdelijk in het buitenland verblijft. Kom in dat geval langs aan ons onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis met volgende zaken:

  • Het ingevulde volmachtformulier
  • Zelfstandige: je identiteitskaart en ondernemingsnummer
  • Verblijf in buitenland: de bewijzen van je verblijf of, als je geen bewijsstukken kan voorleggen, de ingevulde en ondertekende verklaring op eer

Je bezorgt het volmachtformulier aan de volmachtkrijger die het ook tekent en dit het moet meenemen om in jouw plaats te stemmen.

Hou er rekening mee dat de persoon aan wie je volmacht geeft slechts één keer met volmacht kan stemmen, eerst zelf moet stemmen, op dezelfde kandidaten moet kunnen stemmen en je stem moet uitbrengen in jouw stembureau.