Gepubliceerd op 16/10/2017

W-Kracht dient beroep in tegen beslissing provincie

De firma W-kracht die twee windmolens wil bouwen in Massenhoven en Viersel heeft beroep ingediend tegen de beslissing van de provincie om geen vergunning af te leveren.

Dat betekent dat nu de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie het dossier moet behandelen. Ze heeft hiervoor een termijn van 120 dagen. Alle instanties die eerder al een advies gaven voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie zullen opnieuw een advies moeten geven, ook het gemeentebestuur. De omgevingsvergunningscommissie zal dan een geïntegreerd advies overmaken aan de Vlaamse Regering die uiteindelijk zal beslissen.

Voorlopig komt er geen nieuw openbaar onderzoek omdat er geen belangrijke wijzigingen zijn aan het dossier. Wij verwachten binnenkort dus wel een vraag om advies. In dat advies kunnen we het oorspronkelijke advies aanpassen en aanvullen volgens de argumenten die door de firma W-Kracht in haar beroep werden opgeworpen. De gemeente heeft na de adviesvraag 50 dagen tijd om een advies te formuleren.