Gepubliceerd op 20/03/2020

Wat als ik ziek ben?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

1.Blijf thuis!

2. Neem telefonisch contact op met uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of het ziekenhuis! Ga enkel naar spoed wanneer u dringend medische hulp nodig hebt.

3. Uw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig voor u een afspraak.

4. Indien u een ziekteattest nodig hebt, spreekt u af met uw huisdokter hoe u dit kunt bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). Door de coronacrisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.

 

Bij afwezigheid van je huisarts kan je terecht bij de huisartsenwachtdienst:

*Inwoners van Zandhoven, Viersel of Massenhoven: 0900-70 212 –www.hpovzw.be

*Inwoners van Pulle of Pulderbos:  014-22 22 00 –  www.wachtpostzuiderkempen.be

 

Wat doen je huisgenoten of andere contacten?

Je huisgenoten of contactpersonen (bv. collega’s) hoeven niet in isolatie te gaan. Zij mogen nog naar buiten, maar houden zich wel aan de algemene regels daarover.