Gepubliceerd op 19/11/2014

Werken Turnhoutsebaan Schilde

Midden 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de gemeente Schilde, met ingrijpende werken op de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde. Tussen het kruispunt met de Wisselstraat en de gemeentegrens met Zoersel krijgt de N12 een facelift: er komen nieuwe comfortabele fietspaden en twee gevaarlijke kruispunten worden heraangelegd. Ook de rijbaan wordt vernieuwd. De gemeente Schilde maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe riolering aan te leggen. Begin december 2014 starten de voorbereidende werken, waarbij de bestaande bomen langs de N12 worden gerooid. In de vrijgemaakte strook zullen de nutsmaatschappijen het komende jaar nutswerken uitvoeren ter voorbereiding van de eigenlijke infrastructuurwerken. Midden 2015 start de aanleg van de fiets- en weginfrastructuur. Eind 2016 moeten alle werken afgerond zijn.

Klik hier voor het volledige persbericht van AWV.