Gepubliceerd op 17/09/2019

Windmolens W-kracht: nieuw openbaar onderzoek

Het aanvraagdossier van de 2 windturbines, die W-kracht wil bouwen ter hoogte van het kanaal in Bisschoppenbos en Waterschap, ligt opnieuw in openbaar onderzoek. De hoogte van de windmolens wijzigde waardoor ook een aantal studies zoals slagschaduwstudie, geluidsstudie, veiligheidsstudie enz. hernomen moesten worden.

Het openbaar onderzoek loopt van 12 september tot 11 oktober.

We merken op dat er geen documenten ter beschikking zijn voor de burger bij het openbaar onderzoek op het omgevingsloket. Het schepencollege wil deze documenten graag vrij ter beschikking stellen voor alle inwoners.

U kan de belangrijkste en gewijzigde documenten daarom hieronder terugvinden.

Een bezwaarschrift indienen kan u wèl via het omgevingsloket. Het volledige dossier ligt gedurende het openbaar onderzoek ook ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis. Ook daar kan u (analoog) een bezwaar indienen. Momenteel zijn er 1244 bezwaarschriften.