Gepubliceerd op 22/03/2019

Zandhoven, gezonde gemeente

Donderdag 21 maart gingen we samen met de gemeentebesturen van Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem en Zoersel opnieuw het engagement aan om een ‘gezonde gemeente’ te zijn. De schepenen bevoegd voor gezondheid ondertekenden namelijk net als bij de start van de vorige legislatuur het charter ‘Gezonde gemeente’. Dat betekent dat we ons preventief gezondheidsbeleid verder willen uitbouwen en een omgeving willen creëren die zowel inwoners, bezoekers als werknemers optimaal stimuleert om gezond te leven.

We gebruiken hiervoor een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die heel wat praktische instrumenten aanreikt om stapsgewijs tot een structureel, preventief gezondheidsbeleid te komen, met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen. Want ook al stijgt onze levensverwachting jaar na jaar en behoort ons zorgsysteem tot de beste ter wereld, toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving. Ook de toenemende zorgvraag (omwille van de vergrijzing) en de steeds groter wordende gezondheidskloof maken dat preventie, meer dan ooit, belangrijk is.

Samenwerking

Onder de naam ‘SIGO’ (Sociaal Intergemeentelijk Overleg) werken we al langer samen met de gemeenten Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem en Zoersel rond gezondheidsbevordering en -beleid voor de hele bevolking en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. SIGO is daarnaast ook een plek waar ideeën en praktijkvoorbeelden uitgewisseld worden.