Gepubliceerd op 10/12/2014

Zandhoven krijgt elektrische wagen ter beschikking van Eandis

Distributiebedrijf Eandis stelt gedurende drie maanden een elektrische wagen gratis ter beschikking van het gemeentebestuur van Zandhoven. De wagen wordt op 10 december 2014 officieel overhandigd aan burgemeester Luc Van Hove. Dit initiatief heeft enerzijds als bedoeling om het gemeentebestuur kennis te laten maken met elektrische mobiliteit. Anderzijds werkt Zandhoven op die manier via Eandis mee aan het EVA-project, dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen onderzoekt en aanpakt.

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.
In het kader van het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) heeft Eandis afgelopen jaar op 71 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters ingevoerd om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.
Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas – waaronder Iveka – heeft een aantal elektrische voertuigen aangeschaft om uit te lenen aan openbare besturen. Het is de bedoeling om deze openbare besturen kennis te laten maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de elektrische wagens.
De elektrische wagen waarvan op 10 december 2014 de sleutels worden overhandigd aan burgemeester Luc Van Hove is een Ampera. Deze wagen wordt gedurende drie maanden gratis ter beschikking gesteld van het gemeentebestuur.
Het EVA-project is een project gesteund door de Vlaamse regering met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.