(Wegen)werken in Zandhoven

Heel wat externen moeten wel eens werken uitvoeren in de gemeente. Denk maar aan Pidpa, Fluvius, telecombedrijven, … De gemeente moet toelating geven voor deze werken én houdt er ook toezicht op. Heb je een vraag over de werken, neem dan gerust contact op met onze dienst Grondgebiedzaken: 03 410 16 36.

Hinder in kaart

Op www.hinderinkaart.be vind je een handige kaart waar je alle geregistreerde innames van het openbaar domein in heel Vlaanderen op een overzichtelijke manier terugvindt. Je kunt zoeken op straatnaam en per inname kijken om welk type het gaat (bv. signalisatievergunning, wegenwerken, …), wat de status is, voor welke periode de inname aangevraagd is en welke hinder je mag verwachten.

September 2018 – september 2020: heraanleg N14

Verhogen brug en heraanleg N14.

 

Wegen- en rioleringswerken in de Oude Baan

 

Pidpa gaat begin 2020 wegen- en rioleringswerken uitvoeren in de Oude Baan (gedeelte aan parking Van Loock).

Voorafgaand aan de werken zullen de nutsmaatschappijen al in december een aantal aanpassingen doen aan de nutsleidingen.

Pidpa is bouwheer in deze werken en de gemeente gaat mee om een nieuwe wegenis aan te leggen.

 

Om de bewoners goed te informeren organiseerde het gemeentebestuur een bewonersvergadering op 18 november in de Populier.

De presentatie van deze vergadering kan u hier terugvinden.

 

Meer info over deze werken kan u bekomen bij de technische dienst van de gemeente Zandhoven via 03/410.16.30 of via td@zandhoven.be

 

Presentatie: Riolering en wegeniswerken Oude Baan Bewonersvergadering