(Wegen)werken in Zandhoven

Heel wat externen moeten wel eens werken uitvoeren in de gemeente. Denk maar aan Pidpa, Eandis, telecombedrijven, … De gemeente moet toelating geven voor deze werken én houdt er ook toezicht op. Heb je een vraag over de werken, neem dan gerust contact op met onze dienst Grondgebiedzaken: 03 410 16 36.

Hinder in kaart

Op www.hinderinkaart.be vind je een handige kaart waar je alle geregistreerde innames van het openbaar domein in heel Vlaanderen op een overzichtelijke manier terugvindt. Je kunt zoeken op straatnaam en per inname kijken om welk type het gaat (bv. signalisatievergunning, wegenwerken, …), wat de status is, voor welke periode de inname aangevraagd is en welke hinder je mag verwachten.

26 november tot 28 februari: Herentalsebaan (Viersel)

Heraanleg van het voetpad in de Herentalsebaan tussen de Venstraat en de Vilderhaag. Om de werken veilig te laten verlopen, zal het verkeer beurtelings moeten passeren. Er worden tijdelijke verkeerslichten voorzien.

22 januari tot 15 februari: Kleinheide, Rozenlaan, Groenstraat (Pulderbos)

Nutswerken in opdracht van Eandis. Verkeer kan passeren met tijdelijke verkeerslichten.

5 tot 25 februari: Draaiboom (Pulderbos)

Nutswerken in opdracht van Eandis. Verkeer kan beurtelings passeren.

21 februari tot 1 maart: Kleinheide (Pulderbos)

Rioleringswerken in opdracht van de gemeente. Er is een kleine omleiding voorzien.

21 februari tot 29 maart: fietspad Langestraat

Door bouwwerken aan de Langestraat 182 worden fietsers even omgeleid. Ze moeten oversteken aan de oversteekplaats op het kruispunt met Hooidonck en aan de lichten ter hoogte van het VTI.

Februari – juli 2019: meerdere straten in Pulle en Pulderbos

In deze periode gaat Pidpa de ruwwaterleiding die loopt van Malle tot aan het productiecentrum in Grobbendonk vernieuwen. Om alles veilig te kunnen laten verlopen, zullen de betrokken straten afgesloten worden voor alle verkeer. Bekijk de details.

September 2018 – september 2020: heraanleg N14

Verhogen brug en heraanleg N14.