Vacatures


Jobstudenten: groendienst, administratie en poetsdienst

Ben jij op zoek naar een vakantiejob dichtbij huis? Dat treft, want wij zoeken nog helpende handen tijdens de zomervakantie!

 

Wie?

Studenten die 15 jaar zijn op 1 juli 2020 en inwoner zijn van Zandhoven.

Bijkomende voorwaarden:

  • je zit minstens in het derde jaar secundair en • je volgt onderwijs met een volledig leerplan.

Ook oudere studenten kunnen zich kandidaat stellen. Zij worden pas ingeschakeld als er niet genoeg 15-jarige kandidaten zijn.

 

Wat & wanneer?

Groendienst (+/- 15 plaatsen):

  • 6 tot en met 17 juli
  • 20 juli tot en met 31 juli (niet op 21 juli)
  • 3 tot en met 14 augustus
  • 17 tot en met 28 augustus

Poetsdienst (+/- 5 plaatsen)

  • 6 tot en met 17 juli
  • 17 tot en met 28 augustus

Administratie (+/- 2 plaats):

  • 3 tot en met 14 augustus
  • 17 tot en met 28 augustus

Wat moet je doen?

Stel je kandidaat vóór 3 mei via het online formulier of bij de dienst Secretariaat van de gemeente.

Ben je bij de gelukkigen, dan word je vooraf uitgenodigd voor een gesprek waarin praktische afspraken gemaakt worden (werkuren, kledij, …). Je moet ook een medische vragenlijst invullen.

Dienst Secretariaat – Personeel Britt Vercammen 03 410 16 42 | Britt.vercammen@zandhoven.be


Procesbegeleider GBO Voorkempen en Noorderkempen

Je doet beleidsvoorbereidend werk in functie van de uitbouw van het CAW-onthaalaanbod
, je werkt, in samenspraak met de partners (lokale besturen, diensten maatschappelijk werk van de
mutualiteiten), samenwerkingsverbanden uit in het kader van GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal)
Voorkempen en Noorderkempen, je legt daarbij de brug tussen beleidsconcepten en projectwerk op het terrein.

Wat?

Een afwisselende en uitdagende voltijdse functie (38u) in een contract van bepaalde duur van 1 jaar
– Onmiddellijke indiensttreding
-Werkplek in de regio Voorkempen of Noorderkempen
-Verloning volgens barema B1a van het Paritair Comité 319.01 (3085,65 bruto bij 7 jaar anciënniteit)
-De kans om te werken in een dynamische en professionele organisatie met een maatschappelijke
opdracht
-Extra verlofdagen, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon/werk en bij dienstverplaatsingen, oog
voor opleiding en loopbaanontwikkeling

Solliciteren?

Solliciteren doe je ten laatste op 20/03/20 via het onlineformulier. De selectiegesprekken vinden plaats
op 26/03/20. Meer info over deze vacature bij Daniël Dufond, Regiocoördinator Voorkempen
Noorderkempen (daniel.dufond@cawantwerpen.be 0476 88 26 06).

Meer info klik hier! 


Technisch assistent Elektricien

Je herstelt defecten aan installaties, je onderhoudt op regelmatige tijdstippen de
verwarmingsinstallaties, de warmwater- en verlichtingsinstallaties, je installeert en onderhoudt
de gasinstallaties in de gemeentelijke gebouwen volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, je zorgt voor de verbetering en aanpassing van allerhande elektrische installaties volgens de geldende
veiligheidsvoorschriften, je voert allerlei elektriciteitswerken uit bij occasionele gelegenheden (markten,
gemeentelijke manifestaties, kerken, feestverlichting, …)

Weddeschaal: D1-D3

Doel van de functie: Het uitvoeren in eigen beheer van bouw-, verbouwings-, herstellings- en onderhoudswerken aan het gemeentelijk patrimonium.

Solliciteren: breng je kandidatuur binnen bij de dienst secretariaat tegen ontvangstbewijs of stuur ze aangetekend naar:

College van burgemeester en schepenen
Liersebaan 12
2240 Zandhoven

Solliciteren kan tot 5 april!

Voor meer info klik hier!