Vacatures


Diensthoofd Sociale dienst

 

Naam van de functie: Diensthoofd Sociale dienst
Chef van de functie: Diensthoofd Mens & Welzijn
Weddeschaal: B4-B5
Plaats in de organisatie: Het diensthoofd Sociale dienst rapporteert aan het diensthoofd Mens & Welzijn
Doel van de functie: Het leiden en coördineren van de Sociale dienst die als doel heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening te verzekeren zodat mensen in staat gesteld worden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het instaan voor beleidsadvisering bij de verdere uitbouw van de sociale dienstverlening.

Solliciteren kan tot zondag 3 oktober 2021.

  • schriftelijke examen: maandag 11 oktober 2021 om 19 uur in de evenementenhal De Populier (Populierenhoeve 22 – 2240 Zandhoven).
  • mondelinge gedeelte: vrijdag 15 oktober 2021 vanaf 13 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven).

Meer info: hier!