Vacatures


Elektricien

Naam van de functie: Technisch assistent elektricien
Chef van de functie: Ploegbaas (sectie gebouwen/schoonmaak)
Weddeschaal: D1-D3
Plaats in de organisatie: Technisch assistent elektricien rapporteert aan de ploegbaas.
Doel van de functie: Het uitvoeren in eigen beheer van bouw-, verbouwings-, herstellings- en onderhoudswerken aan het gemeentelijk patrimonium.

Solliciteren kan tot 12 december!  Meer info klik hier!


Technisch beambte schoonmaakdienst

Chef van de functie: Technisch coördinator
Weddeschaal: E1-E3
Plaats in de organisatie: De schoonmaakster rapporteert aan de technisch coördinator, de dienstchef of eventueel schooldirecteur.
Doel van de functie: Het proper maken en onderhouden van de toegewezen accommodatie.

Solliciteren kan tot 12 december!  Meer info klik hier!


Diensthoofd Sociale dienst

Chef van de functie: Diensthoofd Mens & Welzijn
Weddeschaal: B4-B5
Plaats in de organisatie: Het diensthoofd Sociale dienst rapporteert aan het diensthoofd Mens & Welzijn
Doel van de functie: Het leiden en coördineren van de Sociale dienst die als doel heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening te verzekeren zodat mensen in staat gesteld worden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het instaan voor beleidsadvisering bij de verdere uitbouw van de sociale dienstverlening.

Solliciteren kan tot 12 december!  Meer info klik hier!