Vacatures


Spontane sollicitatie en privacyverklaring

Wil je graag werken voor het Lokaal Bestuur Zandhoven, maar is er niet meteen een vacature die jou past?

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar de dienst Personeel (britt.vercammen@zandhoven.be) of geef de documenten af op de dienst Personeel.

We houden je sollicitatie bij in onze databank. Gedurende één jaar contacteren wij je als we een passende vacature hebben.

 

Lees hier de privacyverklaring voor sollicitanten.


Ambtenaar mobiliteit

Chef van de functie: Diensthoofd Openbare werken en Technische dienst

Weddeschaal: B1-B3

Plaats in de organisatie: De ambtenaar mobiliteit rapporteert aan de het Diensthoofd Openbare werken en Technische dienst.

Doel van de functie: De ambtenaar mobiliteit is belast met de mobiliteit, de verkeersregeling en de verkeersveiligheid in de gemeente.

Sollicteren kan tot 5 juni!

Lees hier de uitgebreide functiebeschrijving en aanwervingsprocedure!


Technisch assistent Groendienst

Chef van de functie:  Ploegbaas (sectie groen)

Weddeschaal: D1-D3

Plaats in de organisatie: Technisch assistent rapporteert aan de ploegbaas.

Doel van de functie: Het aanleggen en onderhouden van de groenvoorzieningen in de gemeente.

Sollicteren kan tot 5 juni!

Lees hier de uitgebreide functiebeschrijving en aanwervingsprocedure!


Bibliotheekassistent(e)

Chef van de functie: Bibliothecaris

Weddeschaal: C1-C3

Plaats in de organisatie: De bibliotheekassistent rapporteert aan de bibliothecaris.

Doel van de functie: Het verzorgen van een efficiënte uitleendienst en administratie op de gemeentelijke hoofdbibliotheek en de verschillende uitleenposten.

Sollicteren kan tot 5 juni!

Lees hier de uitgebreide functiebeschrijving en aanwervingsprocedure!


ICT-coördinator

Chef van de functie: Algemeen directeur

Weddeschaal: B1-B3

Plaats in de organisatie: De ICT-coördinator rapporteert aan de bestuurssecretaris en het diensthoofd Ruimtelijke Ordening.

Doel van de functie: Uitbouwen en ondersteunen van het ICT-beleid. Uitbouwen van E-governmenttoepassingen met het oog op een efficiënte en vlotte werking van de gemeentelijke diensten, zowel intern als interactief met de burger. Beheren van de gemeentelijke netwerken en telefonie.
Zorg dragen voor de optimale werking van de hard- en software van de gemeentelijke administratie en buitendiensten (AGB, gemeentelijk onderwijs, …) Opvolgen, onderhouden en opmaken van een Geografisch Informatica systeem (GIS).

Sollicteren kan tot 5 juni!

Lees hier de uitgebreide functiebeschrijving en aanwervingsprocedure!