Beleid & Bestuur

Op deze pagina's stellen we graag de diensten, adviesraden, bestuursorganen, de gemeenteraad, schepenen en burgemeester aan je voor.

Gepubliceerd op 27/12/2018

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Nog tot en met 18 juni 2019 kan iedereen zijn mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Je vindt alles op www.volvanwater.be en kunt je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Lees meer

top