Beleid & Bestuur

Op deze pagina's stellen we graag de diensten, adviesraden, bestuursorganen, de gemeenteraad, schepenen en burgemeester aan je voor.

Gepubliceerd op 03/03/2017

Vragenlijst ‘Wat vind jij van je gemeente’- binnenkort in je bus?

De Vlaamse overheid heeft al heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die cijfers vertellen weinig over hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten.

Lees meer

top