Beleid & Bestuur

Op deze pagina's stellen we graag de diensten, adviesraden, bestuursorganen, de gemeenteraad, schepenen en burgemeester aan je voor.

Gepubliceerd op 19/09/2017

Dubbel advies voor de milieuvergunningsaanvraag van Adams in Massenhoven

Het schepencollege heeft zijn advies klaar over de aanvraag tot vernieuwing en uitbreiding van de bestaande milieuvergunning van de firma Adams in Massenhoven. Het is nu aan de provincie om een beslissing te nemen.

Lees meer

top