Beleid & Bestuur

Op deze pagina's stellen we graag de diensten, adviesraden, bestuursorganen, de gemeenteraad, schepenen en burgemeester aan je voor.

Gepubliceerd op 14/01/2019

Openbaar onderzoek planwijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

In 2016 maakte OVAM een Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval op. Intussen wijzigde het landschap her en der en werd het plan aangepast. Het openbaar onderzoek over de aanpassing loopt van 14 januari tot 13 maart 2019.

Lees meer

top