Beleid & Bestuur

Op deze pagina's stellen we graag de diensten, adviesraden, bestuursorganen, de gemeenteraad, schepenen en burgemeester aan je voor.

Gepubliceerd op 04/12/2018

Bekendmaking zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

Het aantal zetels dat elke politieke lijst in onze gemeente toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad. Bekijk hier de zetelverdeling voor Zandhoven.

Lees meer

top