Speelstraat

Is jouw straat een rustige straat waar veel kinderen met een gerust hart buiten zouden kunnen spelen? Dan is jouw straat misschien wel de perfecte speelstraat. Onze gemeente keurde een reglement goed waardoor de organisatie op een veilige en correcte manier kan geregeld worden.

Voor meer info kan je altijd terecht op de technische dienst (technischedienst@zandhoven.be of 03 410 16 26).

Wat is een speelstraat?

 • Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst wordt, met het verkeersbord C 3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’ en de speeluren.
 • In speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor spelende kinderen.
 • Een speelstraat kan worden ingericht over de volledige lengte van de straat, ofwel in een deel van de straat. Dit wordt zeker toegepast als het gaat om lange straten of in straten met veel kruispunten.
 • De straat moet toegankelijk blijven voor bewoners, bezoekers, eigenaars van een garage in de straat, voetgangers, fietsers en prioritaire diensten. Bestuurders moeten stapvoets rijden en voorrang verlenen aan spelende kinderen en voetgangers. De bestuurders van de toegelaten voertuigen moeten bij het in- en uitrijden van een speelstraat zelf de hekken verplaatsen en terugzetten.
 • Een speelstraat kan georganiseerd worden tijdens de zomervakantie en dit gedurende maximaal 1 week per vakantiemaand.
 • In een speelstraat kan maximaal gespeeld worden van 10u tot 18u.

Welke straat kan een speelstraat worden?

 • De speelstraat ligt in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijke vervoer.
 • De snelheid in de straat waar men een speelstraat wil inrichten, is beperkt tot 50km/uur.
 • In de speelstraat zal er tevens een parkeerverbod gelden.
 • De omliggende straten na de invoering van de speelstraat blijven bereikbaar. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3de van de bewoners die wonen in het gedeelte dat kan worden ingericht als speelstraat, akkoord gaat.

Wat moet je doen om een speelstraat te organiseren?

 • Stap 1: zoek 2 speelstraatmeters of –peters (volwassenen of jongeren vanaf 12 jaar) uit je straat die alles in goede banen willen leiden. Zij staan in voor het plaatsen van de nodige materialen en borden en de contacten met het gemeentebestuur, politie en buurtbewoners.
 • Stap 2: vraag je speelstraat online aan via de gemeentelijke website of via de technische dienst.
 • Stap 3: ga langs bij de bewoners van je straat want 2/3de van je straat moet akkoord gaan met de organisatie van een speelstraat; hierbij telt elk huisnummer van de straat als 1 stem.
 • Stap 4: bezorg samen met het aanvraagformulier de bewonersenquête aan de jeugddienst.
 • Stap 5: het aanvraagformulier, bewonersenquête en/of bezwaarschriften worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvragen moeten min. 1 maand op voorhand ingediend worden. Laattijdige aanvragen worden niet meer aanvaard.
 • Stap 6: officiële bevestiging van de goedkeuring van de speelstraat waarin de periode van de speelstraat, de contactgegevens van de peters en meters en eventuele bijkomende voorwaarden zijn vermeld. Het gemeentebestuur engageert zich om binnen de 30 dagen de aanvraag tot speelstraat te beantwoorden door de inrichting van een speelstraat al dan niet goed te keuren.
 • Stap 7: de hekken om de straat af te sluiten met de vereiste signalisatie en infoborden worden geleverd door de gemeentediensten.
 • Stap 8: de speelstraat kan starten binnen de voorziene periode.
 • Stap 9: bij het beëindigen van de speelstraat worden de materialen opgehaald door de gemeentediensten.

Richtlijnen voor de speelstraat meter of –peter en de gebruikers van de speelstraat

 • Plaatsen van hekken:
  • Plaats de hekken op een zichtbare plaats vanuit alle aanpalende straten zodat autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat in rijden.
 • Als je de straat afsluit met 2 hekken plaats je het bord “rijden verboden” op het rechtse hek. Sluit je de straat af met 3 hekken dan plaats je het op het middelste hek.
 • Fietsers moeten altijd door kunnen.
 • Aan het einde van de speelstraatdag zet je de hekken altijd terug aan de kant.
 • Ook in eenrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de inrijrichting zet je dan een bord “rijden verboden” + onderbord “speelstraat van 10 uur tot 18 uur”.
 • De hekken mogen nooit op een andere plaats worden gezet dan het politiereglement aangeeft.
 • Plaats de hekken niet wanneer er niet gespeeld zal worden, zoals bij slecht weer.
 • Verwittig de buurtbewoners tijdig dat er een speelstraat is want goede afspraken maken goede buren.
 • Let op met het plaatsen van speeltuigen/springkastelen. De openbare weg moet steeds vrij zijn voor de hulpdiensten!
 • Maak het gezellig en heb plezier maar let op voor overlast.
 • De speelstraat is openbaar terrein. Iedereen is welkom om te komen spelen!

Vraag hier je speelstraat aan!

 

Reglement

Documenten