Info voor sportverenigingen

Erkenning

Als je sportvereniging erkend wordt door de gemeente Zandhoven, dan krijg je tal van voordelen. Zo kan je gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur, sportmateriaal huren of gratis gebruik maken van materiaal voor kleine evenementen.

Enkel erkende verenigingen kunnen bij de gemeente Zandhoven subsidies aanvragen.

Waaraan moet mijn vereniging voldoen om erkend te worden als sportvereniging?

 • De meerderheid van de actieve leden woont in Zandhoven of heeft er minimaal 5 jaar gewoond of minstens de helft van de activiteiten vindt plaats in Zandhoven.
 • Je vereniging moet open zijn. Iedereen kan lid worden van de vereniging op voorwaarde dat hij de waarden en normen, de reglementen en de doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
 • Je vereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 verschillende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris.
 • Je vereniging telt minstens 10 actieve leden.
 • Nederlands is de voertaal in je vereniging.
 • Je moet een actieve werking over een periode van 3 jaar kunnen aantonen: minimaal 2 sportactiviteiten (incl. trainingen of wedstrijden) per week gedurende minstens 30 weken per jaar.
 • Je moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben voor de sportvereniging, haar bestuurders en lesgevers en een verzekering ter bescherming van de aangesloten leden.
 • In de activiteiten die je vereniging organiseert staat de fysieke inspanning centraal.
 • Alle verenigingen die zijn aangesloten bij een door de Vlaamse regering erkende Vlaamse sportfederatie worden door de gemeente Zandhoven ook erkend. Je moet wel zelf een aanvraag tot erkenning indienen.

Subsidies

Basissubsidie

Elke door de gemeente Zandhoven erkende sportvereniging kan jaarlijks een basissubsidie krijgen. Je moet deze subsidie eenmalig aanvragen bij de dienst Sport & Jeugd.

Werkingssubsidie

Bovenop de basissubsidie kan je als erkende sportvereniging in Zandhoven ook een werkingssubsidie aanvragen. De berekening van het bedrag gebeurt aan de hand van een puntensysteem rond

 • Ledenaantal
 • Gekwalificeerde trainers/lesgevers
 • Gediplomeerde/erkende scheidsrechters
 • Sportopleiding/kadervorming
 • Trainingsuren
 • Competitie
 • Recreatie
 • Organisatie van eigen manifestaties
 • Acties om sport te promoten
 • Medewerking aan activiteiten
 • Eigen realisaties en structuren
 • Sportraad

Je moet het volledige subsidiedossier indienen bij de dienst Sport & Jeugd vóór 15 november.

 

 

Organiseren of volgen opleiding jeugdsportbegeleider

De gemeente kan ook tussenkomen in de kosten wanneer je een opleiding voor jeugdsportbegeleiders organiseert of volgt. Je moet de aanvraag indienen bij de dienst Sport & Jeugd vóór 15 november.

Infrastructuursubsidies

De gemeente kan ook tussenkomen in de kosten  voor de infrastructuur.

Contact

Christel Goormans
afdelingshoofd Vrije Tijd
Schildebaan 22 b
2240 Zandhoven
03 410 16 64