Niet te missen in onze gemeente

Niet te missen in Zandhoven

 • De Frankische driehoekige pleinen
 • De Linden: de Sint-Amelbergakerk dateert uit de 16de eeuw. Na de vernieling van 1940 werd ze in 1941 door architect Stijnen heropgebouwd. Het resultaat is een bakstenen gebouw met drie beuken, een transept en een koor en een ingebouwde witzandstenen westertoren. In de kerk hangen enkele prachtige schilderijen van onder andere Abraham van Diepenbeek en Theodoor Boeyermans. Boven het zuidelijke portiekaltaar hangt sinds 1792 het schilderij van Karel Jozef van der Sluyzen: ‘Sint-Amelberga weigert te huwen met de zoon van Karel Martel’. In de kerk ligt ook de renaissancegrafzerk van de schout Aert Van Liere en zijn vrouw (1560).
 • Amelbergastraat 13: de vroeger dekenij Den Wildeman in bak- en zandsteenarchitectuur (het huidige vredegerecht) uit 1650
 • Amelbergastraat 1: Afspanning Sint-Christoffel. De laatste waard Joannes Ant. Fonteyn overleed in 1831 in Zandhoven. Daarna werd het gebouw gebruikt als slagerij en bakkerij. Nog later werd het een woonhuis. Vandaag is het gebouw eigendom van de gemeente Zandhoven en vormt het de thuisbasis van de heemkundige kring De Schout. In 1996 liet de heemkring een echt bakhuis bijbouwen.
 • Amelbergastraat 37: geboortehuis van de Zandhovense toondichter Arthur Verhoeven
 • Bautersemdreef: Het Bautersemhof, in 1270 al een omwaterde hoeve
 • Donck: Hof ter Donck, dit statige huis uit de vroege 19de eeuw sluit aan bij het natuurgebied van Bautersem
 • Hofeinde: begin 15de eeuw bouwden de heren van Lyere een feodale burcht, het Hof van Lyere.
 • Driehoekstraat: de Blokskens, een stel huisjes uit 1842 waren bestemd voor behoeftige dorpelingen. Vandaag zijn ze prachtig omgebouwd tot sociale woningen.
 • Driehoekstraat: de villa Schaliënhof van rond 1850 bepaalde tot na de eerste wereldoorlog het uitzicht van Zandhoven-Heikant
 • Driehoekstraat: op de weg tussen Zandhoven en Pulderbos ligt de Schoutvorsthoeve. De ankerijzers in de voorgevel vermelden het bouwjaar 1715. De Schout hield hier zitting voor de Hoofdrechtbank van Zandhoven. Vlakbij was de galg en staat nog altijd een kapel.
 • Driehoekstraat: het kapelletje, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd gebouwd in 1878.
 • Liersebaan: op het plein aan de brandweer staat een fontein in de vorm van een denappel of mastentop, een verwijzing naar de bijnaam van de Zandhovenaren: mastentoppenrapers. Hier vind je ook een houten toeristische wegwijzer, gebeeldhouwd door Zandhovenaar Louis Beirens.
 • Langestraat: het klooster van de Paters der H. Harten, gebouwd in 1930, werd in 1970 door de christelijke mutualiteiten omgebouwd tot een vakantie- en revalidatiecentrum voor zieken en gehandicapten: Zorgverblijf Hooidonk. Het prachtige park is toegankelijk voor publiek.
 • Nazarethpad: verscholen in het groen ligt hier het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Het rusthuis met serviceflats is eigendom van de Zwartzusters.

Niet te missen in Pulle

 • Torenstraat: de laatgotische Sint-Pieter en Pauluskerk met een koor, transept en drie beuken dateert uit de 17 de eeuw. De onderbouw van de gotische westertoren is 15de-eeuws. Bij de restauratie in 1826 kreeg de kerk een nieuw tongewelf. De geklasseerde barokke orgelkast is 18de-eeuws. In de toren hangt een Mariaklok uit 1309, een van de oudste klokken van Europa.
 • Dorpstraat 41: in dit voormalige gemeentehuis uit 1894 is nu een filiaal van de bibliotheek.
 • Boudewijnlaan: rond 1880 werd het Domein Driehoekhof opgericht.
 • Fatimalaan: in de Mariagrot van het bedevaartsoord Fatimapark staat een Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit 1959 van Albert Poels. Ook de kruisweg is van zijn hand.
 • Boudewijnlaan: het kapelletje Onze-Lieve-Vrouw werd rond 1900 opgericht uit dankbaarheid voor Onze-Lieve-Vrouw.
 • Dorpsstraat: hier staat de Sint-Rochuskapel, gebouwd in het midden van de 17de eeuw en toegewijd aan de Heilige Rochus tegen besmettelijke ziekten (In de Middeleeuwen werd de streek zwaar getroffen door de pest).

Niet te missen in Pulderbos

 • Dorp: het driehoekig Kempisch dorpsplein met het voormalige gemeentehuis, de pastorie en de langgerekte dorpswoning is sinds 1976 beschermd.
 • Dorp: de 16de eeuwse laatgotische Onze-Lieve-Vrouwekerk met middenbeuk, transept en koor, heeft een 13de eeuwse vroeggotische westertoren van witte zandsteen. De kerk brandde in 1914 uit en werd in 1921 hersteld.
 • Dorp 13: de brouwerij De Zwarte Arend (‘de Hel’) werd rond 1583 gebouwd door J.B. Van De Kieboom, griffie van de stad Antwerpen. In 1630 werd het een brouwerij. Samen met de vroegere pastorie en het huis nr. 16 (vandaag B&B ’t Withofke) werd het in de volksmond Hemel, Hel en Vagevuur genoemd.
 • Molenheide: op de molensite vinden we een stenen windmolen, het Molenhuis, een bijenhal en karkot.
 • Kapelstraat: aan de Willeboorden staat een kapel. De oorspronkelijke boomkapel, met legendarisch houten beeld, dateert vermoedelijk uit de 15de eeuw. De stenen kapel werd door de gemeente gerestaureerd in samenwerking met de heemkundige kring.
 • Kruisdreef-Blommerschot: in 1940 werd hier een ‘Boskruis’ opgericht, de gekruisigde Christus als wachter in het bos om de gelovige voorbijgangers te herinneren aan het offer van Calvarie. De plek staat bekend als ‘het Kruis’.
 • Reebergenlaan: begin 20ste eeuw bouwden de Christelijke Mutualiteiten hier een preventorium. Tijdens de oorlogsjaren werd het gebouw gebruikt voor en door de geallieerden. Vandaag is het een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met ernstige neurologische of respiratoire letsels. Het centrum heeft een eigen school voor kleuter- en lager onderwijs en een secundaire school. Het revalidatiecentrum is geaffilieerd met de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en werkt nauw samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
 • Rusthuislaan: griffier Deleu richtte hier in de oorlogsjaren het rusthuis Pniël op.
 • Lovenhoek: prachtig natuurgebied, beheerd door Natuurpunt

Niet te missen in Viersel

 • Parochiestraat: midden in het dorp staat de Sint-Willibrorduskerk. Het gotische koor en het transept in bak- en zandsteenstijl uit de 15de eeuw zijn sinds 1936 beschermd. De 17de-eeuwse doopvont en preekstoel zijn van de hand van Artus Adriaensens.
 • Hofstraat: het kasteel van Hovorst werd sinds de 15de eeuw herhaaldelijk verbouwd. In 1913 kreeg het zijn huidige uitzicht in Vlaamse renaissancestijl. De kasteelhoeve en dienstgebouwen, mooie beukendreef en bosrijke omgeving met park zijn sinds 1980 als dorpsgezicht beschermd.
 • Herentalsebaan-Hofstraat: op het kruispunt staat een echte Schandpaal, een heerlijkheidsteken dat rond 1675 werd opgericht door de heren van Hovorst. Aan dergelijke monumenten werden destijds kleine criminelen ‘aan de kaak gesteld’.
 • Herentalsebaan: de voormalige graanwatermolen op de Molenbeek van 1662 werd in 1884 volledig verbouwd.
 • Herentalsebaan: hier staat ‘de Brouwerij’, vroeger een echte brouwerij met een eigen waterbron. Vandaag is het een bezinningsoord, gesticht door pater Luc Versteylen.
 • Nederviersel: de sluis vormt de verbinding van het Netekanaal met het Albertkanaal. Even verderop heeft de Vierselse Waterskiclub een eigen plekje aan het kanaal. Elk jaar wordt hier de internationale Diamond Race geskied.
 • Parochiestraat: de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand werd in 1826 opgericht in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur en in 1978 volledig gerestaureerd.
 • Viersels Gebroekt: prachtig natuurgebied, beheerd door Natuurpunt

Niet te missen in Massenhoven

 • Kasteelstraat: het Hof van Massenhoven is een kasteel uit de 17de eeuw. Het kasteeldomein omvat naast het kasteel ook een park met vijver, prachtige dreven, akkers en weilanden.
 • Kerkstraat: de Sint-Stefanuskerk werd gebouwd in 1855-1857 in neogotische stijl. Het is een kruiskerk met drie beuken, een koor en een ingebouwde westertoren. In 1940 blies het Belgisch leger de toren op. De pastorie, het klooster, de school en een tiental huizen ging daarbij in de vlammen op. Rond 1960 werd de kerk heropgebouwd.
 • Liersebaan-Herentalsebaan: op het kruispunt van deze twee straten staat de prachtige kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. De kapel werd rond 1890 opgericht in de schaduw van de windmolen. De molen werd in 1940 gedynamiteerd.