Vriendenkring Brandweer Zandhoven vzw

Categorie: Sociaal-cultureel

De vereniging heeft tot doel

  1. De principes van de brandweerdienst te verspreiden, zoals het ontwikkelen van de individuele bekwaamheden en het stimuleren van gezamenlijke inspanningen van mensen als doel het sociaal, cultureel, geestelijk welzijn en veiligheidsprincipes van de lokale en bovenlokale maatschappij te verbeteren.
  2. De verstandhouding tussen de brandweerlieden en aanverwanten onderling te verbeteren en te bevorderen, de sportbeoefening, cultuurbeleving en vrijetijdsbesteding aan te moedigen, te coördineren en te organiseren.
  3. Om de doelstellingen onder a. en b. na te streven kan de vereniging activiteiten organiseren die het contact tussen de brandweerlieden onderling, tussen de bevolking en het brandweerkorps en tussen andere brandweerkorpsen of veiligheidsdiensten, bevorderen.

Contact

Guido Gyselinckx
0476 44 39 73

Brandweerkazerne