Samana Pulderbos (voorheen Ziekenzorg)

Categorie: Sociaal-cultureel

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die ervoor zorgt dat we niet vergeten dat wij als mensen, ziek en gezond, SAMEN door het leven gaan. Wij staan stil bij de langdurig zieken en zorgbehoevenden om ons heen en willen mensen motiveren om zich in te zetten voor een zorgzame buurt. Want daar zorgen we samen voor. En van een zorgzame buurt wordt iedereen beter.

Contact

Jef Leirs
Kruisdreef 45 - 2242 Pulderbos
0477 34 61 47

    Samana Pulderbos (voorheen Ziekenzorg)

  • p/a Kruisdreef 45
    2242 Pulderbos
  • 0477 34 61 47
  • jleirs@skynet.be