Samana Viersel (voorheen Ziekenzorg)

Categorie: Sociaal-cultureel

Ziekenzorg Viersel is een vrijwilligersorganisatie die zich vooral richt op langdurig zieken, zorgbehoevende personen en gezonden, die het voor elkaar opnemen.

Een chronische ziekte, zorgbehoevendheid, ouder worden – het leidt in onze samenleving dikwijls tot ontmoediging en vereenzaming. Samen willen we een waaier activiteiten aanbieden om dit sociaal isolement te doorbreken en om langdurig zieken, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers te ondersteunen.

We doen dit door minstens één keer per maand een activiteit te plannen waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Als vrijwilliger gaan we ook onze aan-huis-gebonden zieken bezoeken, maken we tijd vrij om een praatje te maken met iemand die dat nodig heeft en willen we een luisterend oor zijn.

Contact

Ingrid Anthonissen
Nederviersel 58 - 2243 Pulle
0477 59 05 28