Onbevaarbare waterlopen

Onze gemeente telt heel wat onbevaarbare waterlopen. De meeste daarvan (zie onderstaande lijst) zijn in beheer gegeven aan de provincie Antwerpen. De provincie beheert in totaal zo’n 2.400 km onbevaarbare waterlopen. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.

Meldpunt waterlopen

Zie je iets ongewoons in of rond het water? Meld het dan via www.meldpuntwaterlopen.be. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Wat kun je melden?

 • Overmatige of ongewenste plantengroei
 • Boom of ander obstakel in de beek
 • Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
 • Afkalvende oever, oeververzakking
 • Wateroverlast, hoog waterpeil
 • Zeldzame dieren of planten
 • Pesticidengebruik in of naast de waterloop
 • Inbreuken op afstandsregels

Over welke waterlopen gaat het precies?

 • Tappelbeek
 • Negenmortelenloop
 • Heuvelheideloop
 • Hoge Loop
 • Molenbeek
 • Cauwenbergloop
 • Berkenmeiloop
 • Klein Wilboerebeek
 • Zandbeek
 • Bosloop
 • Kleine beek
 • Heidebeek
 • Sterrebeek
 • Dorpsloop
 • Bautersemloop
 • Venloop
 • Klein Pulsebeek
 • Goorloop