Processierupsen

Vorig jaar was er een grote uitbraak van processierupsen in onze gemeente. Ook dit jaar wordt verwacht dat het aantal processierupsen groot zal zijn. De gemeente is in ieder geval voorbereid op een drukke processierupsen-zomer.

We maakten bewust de keuze om geen pesticiden te gebruiken en dus geen bomen preventief te spuiten. We maken gebruik van curatieve methoden zoals plukken, zuigen en branden om nesten weg te halen. Daarnaast proberen we nu ook meer in te zetten op alternatieve methoden. Zo hebben we op veel locaties al nestkastjes voor koolmezen opgehangen in samenwerking met de leerlingen van het VTI. Door een hogere predatiedruk van koolmeesjes, kunnen we ervoor zorgen dat het aantal rupsen vermindert.

Hoe gaat de gemeente te werk voor processierupsen?

 • De gemeente bestrijdt enkel rupsen op het openbaar domein. Op privaat domein ben je zelf verantwoordelijk voor de bestrijding.
 • Komt een melding binnen of merken onze medewerkers een nest van de processierups op, dan wordt de betreffende boom gemarkeerd met een lint. Bij een grote besmetting of plekken met veel passanten/bezoekers wordt ook een informatiebord geplaatst. Zie je een boom met een lint, blijf dan beter even uit de buurt en verblijf zo kort mogelijk in de buurt van deze boom.
 • De gemeente komt de gemelde nest zo snel mogelijk bestrijden. Daarvoor heeft ze een prioriteitenlijst opgemaakt. Nesten in de buurt van scholen, crèches, speeltuinen en belangrijke openbare plekken waar mensen langer vertoeven, zoals picknickplaatsen en sportterreinen, krijgen altijd voorrang. Nesten op plekken waar weinig passage is en dus weinig risico op hinder, worden pas daarna behandeld. De gemeente streeft ernaar om alle gemelde nesten op het openbaar domein te behandelen.

Zie je processierupsen? Je kan ze melden bij het meldpunt van de gemeente. Hangt er reeds een lint rond de betreffende boom? Dan zijn onze diensten al op de hoogte en komen we zo snel mogelijk langs.

Meldpunt processierupsen

Vul het formulier online in

Eerste hulp bij hinder

Vermijd in de eerste plaats contact: zie je waarschuwingsborden of kom je een boom tegen met lint: zorg dan dat je zo kort mogelijk in de buurt verblijft. Ga zeker niet op de grond of in de buurt van de aangeduide plek zitten.

Ben je toch in contact gekomen met de brandharen van de processierups, dan is de meest voorkomende reactie netelroos: een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk. In ernstige gevallen kan ook malaise, duizeligheid en braken, ademhalingsmoeilijkheden, … veroorzaakt worden. Neem in dat geval altijd contact op met een arts of ga naar het ziekenhuis.

Na contact met processierupsen, kan je een aantal dingen doen om de hinder te verlichten:

 • Ontdoe je van alle kleren en behandel deze verder met handschoenen. Was de kleren (zo warm mogelijk) en laat ze drogen in de droogkast.?
 • Was huid en haar uitgebreid met water en zeep.
 • Strip eventueel de huid met plakband om vastzittende brandharen te verwijderen. Borstel de haren goed uit.
 • Bij hevige jeuk kunnen antihistaminica verlichting brengen. Raadpleeg een arts bij ernstige huiduitslag.
 • Is er contact geweest met ogen, heb je haren ingeademd of zijn er haren ingenomen door de mond, neem dan altijd contact op met een arts.

Heb je weet van een aantasting met processierupsen in de buurt van je tuin? Dan zijn er nog een aantal voorzorgsmaatregelen waar je rekening mee kan houden:

 • Van mei tot september de was niet buiten laten drogen.
 • Groenten uit de tuin zorgvuldig wassen.
 • Enkele dagen voor het maaien van het gazon het gras besproeien met water, zodat de brandharen diep in de grond kunnen doordringen.
 • Kinderen niet buiten laten spelen in de nabijheid van een aangetaste boom. Op grotere afstand kan je hen beschermen met lange mouwen, lange broekspijpen, een pet en eventueel een zonnebril.

Op de website van de provincie Antwerpen, kan je meer informatie vinden over de processierups en hoe je hinder van de rupsen kan vermijden.  www.info-eikenprocessierups.be

Technische dienst
Liersbaan 12 - 2240 Zandhoven
03 410 16 31