Aanvragen uittreksel strafregister

Digitaal

Je kan dit digitaal aanvragen via het E-LOKET burgerzaken.

Let wel: in de volgende situaties kan je de aanvraag niet bij het gemeentebestuur doen en moet je de aanvraag rechtstreeks bij het Centraal Strafregister van de FOD Justitie indienen:

 • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België
 • als je ambtshalve geschrapt werd
 • als het uittreksel gaat over een rechtspersoon (vennootschap, vzw,…)
 • als je een functie als diplomaat of consulaire beambte uitoefent

Meer info

 

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de strafrechtelijke veroordelingen die je hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus niet over minnelijke schikkingen die je hebt betaald.

 

Drie soorten uittreksels

 • Model 595

Dit is het standaardmodel, goed voor de meeste aanvragen.

 • Model 596.1

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld voor boekhouder, beursmakelaar, taxichauffeur, sportschutter, reisagentschap, verzekeringswezen, of voor het verkrijgen van een wapen- of jachtvergunning. De lijst met de meest voorkomende gereglementeerde activiteiten vind je op de website van de FOD Justitie.

 • Model 596.2

Dit model is bestemd voor activiteiten waarbij je in contact komt met minderjarigen, meer bepaald voor activiteiten die vallen onder één van volgende themagebieden:

 • opvoeding
 • psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan de jeugd
 • kinderbescherming
 • animatie van minderjarigen
 • begeleiding van minderjarigen

Bekijk ook

Meer informatie over het uittreksel uit het strafregister en over eerherstel vind je op de website van FOD Justitie.