Naamswijziging

Je voornaam laten wijzigen

Het aanpassen van je voornaam is een bevoegdheid van de gemeente. De tarieven zijn vastgelegd door de gemeenteraad. Meer info over de procedure krijg je bij de dienst Burgerzaken.

Je achternaam laten wijzigen

Als je een aanvaardbare reden hebt, kun je ook je achternaam (of die van je kind) veranderen. Goede redenen zijn bijvoorbeeld:

  • je wordt gepest met je naam
  • je hebt een kind geadopteerd, maar de naam werd tijdens de procedure niet veranderd

Meer info over de procedure en de kosten krijg je bij de federale overheidsdienst Justitie:

FOD Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 02 542 65 03
E-mail: naamsverandering@just.fgov.be