Adreswijziging

Verhuis naar of binnen onze gemeente

Als je verhuist naar of binnen Zandhoven, dan meld je dit binnen de acht dagen na de verhuis bij onze dienst Burgerzaken. Je kunt hiervoor persoonlijk langskomen of het invulformulier aangifte adreswijziging (zie hieronder) invullen en verzenden. De melding gebeurt door een meerderjarig lid van het gezin.

Nadat de dienst Burgerzaken je dossier heeft opgestart, zal de wijkwerking van onze politie onderzoeken of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Met de brief die je van de lokale politie krijgt en de stukken die daarin gevraagd worden, kom je naar de dienst Burgerzaken. Die past je identiteitskaart aan.

Vul het formulier online in

Verhuis naar een andere Belgische gemeente

Wanneer je naar een andere gemeente in België verhuist, moet je dit melden op de dienst Burgerzaken van je nieuwe gemeente. Daar volgt men dezelfde procedure als beschreven bij ‘verhuis naar of binnen onze gemeente’ in je nieuwe woonplaats. Op het moment dat je ingeschreven wordt in de nieuwe gemeente, word je automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Verhuis van minderjarigen

Minderjarigen die voor de eerste keer de woning van de ouders verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. Is een minderjarig kind ingeschreven bij één ouder en verhuist het naar de andere ouder of naar iemand anders, moet de ouder waar het kind ingeschreven staat een schriftelijke toestemming geven.

Verhuis naar het buitenland

Verhuis je naar het buitenland, dan moet je dit melden op de dienst Burgerzaken van Zandhoven, liefst zo kort mogelijk voor het definitieve vertrek naar het buitenland. Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. De dienst Bevolking en Burgerlijke Stand past je identiteitskaart aan en je krijgt het Model 8-formulier mee dat je in het Belgische Consulaat of in de Belgische Ambassade van je nieuwe verblijfplaats moet afgeven.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je voor een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats, breng dan de dienst Burgerzaken  hiervan op de hoogte. In sommige door de wet voorgeschreven gevallen kan je een inschrijving overwegen op een referentieadres (dat is een soort postadres).