Adreswijziging

Verhuis naar of binnen onze gemeente

Als je verhuist naar of binnen Zandhoven, dan meld je dit binnen de acht dagen na de verhuis via het invulformulier op onze website (zie hieronder). De melding gebeurt door een meerderjarig lid van het gezin.

Nadat de dienst Burgerzaken je dossier heeft opgestart, zal de wijkwerking van onze politie onderzoeken of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Na het bezoek van de wijkagent maak je een afspraak bij de dienst Onthaal, die past je identiteitskaart aan.

Vul het formulier online in

Verhuis naar een andere Belgische gemeente

Wanneer je naar een andere gemeente in België verhuist, moet je dit melden bij je nieuwe gemeente. Meestal kan dit online via de website. Daar volgt men dezelfde procedure als beschreven bij ‘verhuis naar of binnen onze gemeente’. Op het moment dat je ingeschreven wordt in de nieuwe gemeente, word je automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Verhuis van minderjarigen

Voor de adresverandering van minderjarigen bestaat er in de bevolkingswetgeving een procedure.

Verlaat de minderjarige de woning van de ouders, moet er een schriftelijke toestemming van vader, moeder of voogd zijn.

Is een minderjarig kind ingeschreven bij beide ouders en verhuist het samen met één van beide ouders naar een ander adres, moet ofwel een recent vonnis voorgelegd worden waaruit blijkt waar het domicilieadres van de minderjarige moet staan of een schriftelijk akkoord van de ouder die niet mee verhuist. Als geen van beide kunnen voorgelegd worden, zal de ouder op de hoogte gebracht worden met een brief van het gemeentebestuur. Dezelfde procedure wordt gevolgd als het kind van één ouder naar de andere verhuist.

Voor meer info kan u best contact opnemen met onze dienst Burgerzaken.

Verhuis naar het buitenland

Verhuis je naar het buitenland, dan moet je dit melden op de dienst Burgerzaken van Zandhoven, liefst zo kort mogelijk voor het definitieve vertrek naar het buitenland. Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. De dienst Bevolking en Burgerlijke Stand past je identiteitskaart aan en je krijgt het Model 8-formulier mee dat je in het Belgische Consulaat of in de Belgische Ambassade van je nieuwe verblijfplaats moet afgeven.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je langer dan 3 maanden afwezig op je normale verblijfplaats, breng dan de dienst Burgerzaken  hiervan op de hoogte. Zij bekijken of het nodig is om een melding te maken in het bevolkingsregister.