Het Belgisch rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Belgisch rijbewijs is tien jaar geldig.

Nb. Alle sinds 1967 uitgereikte Belgische rijbewijzen zijn momenteel nog geldig (op voorwaarde dat de foto nog gelijkend is en dat het rijbewijs niet beschadigd is).

Op de website van GOCA vind je alle informatie over het behalen van een rijbewijs.

Voorlopig rijbewijs / Je rijbewijs online aanvragen

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. De opleiding wordt grondig hervormd. Op rijbewijzer.be vind je de meest recente info.

Er zijn vier modellen:

 • Model 36:een voorlopig rijbewijs voor categorie B mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. Je kunt het wel hernieuwen als je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen. Let op: dat kan ten vroegste drie jaar na de vervaldatum van je vorige model 36! Afleverbaar vanaf 17 jaar;
 • Model 18:een voorlopig rijbewijs voor categorie B zonder begeleider. Het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Je volgt eerst twintig uur praktijklessen bij een erkende rijschool. Te verkrijgen vanaf 18 jaar;
 • Model 12:een voorlopig rijbewijs voor de categorie B mét begeleider. Dit is één jaar geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur niet meer dan 3 jaar is verstreken. Te verkrijgen na het volgen van zes uur praktijklessen bij een erkende rijschool;
 • Model 3:een voorlopig rijbewijs voor de categorieën A, BE, C en D. Het is 12 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar voor dezelfde categorie binnen een periode van drie jaar na afloop van de geldigheidsduur. Om een voorlopig rijbewijs voor deze categorieën te krijgen, moet je een geldige medische keuring kunnen voorleggen (behalve voor de categorieën A en BE).

Hoe vraag je een voorlopig rijbewijs aan?

Sinds 19 september 2023 kan je het voorlopig rijbewijs voor categorie B online aanvragen.  Je zal dus enkel nog je fysieke voorlopig rijbewijs moeten afhalen in je gemeente.  De aanvraag kan je online indienen via je smartphone, PC, laptop of tablet.
Aanmelden gebeurt via eID of itsme via deze link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/   Verkies je om je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan te vragen, kom dan gerust langs op de dienst Burgerzaken met onderstaande documenten, we helpen je graag verder.

Let wel: voorlopig kunnen alleen voorlopige rijbewijzen 18 maanden (model 18), 36 maanden (model 36) en 12 maanden (model 12) online worden aangevraagd.  Ook de begeleiders kunnen zich voorafgaandelijk online registreren voor hun kandidaat-bestuurder.
Dit zal in de toekomst nog worden uitgebreid met andere modellen.

Wat heb je nodig om je voorlopig rijbewijs online aan te vragen?

  • Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 16 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen);
  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld (enkel bij de eerste aanvraag voor een voorlopig rijbewijs);
  • Indien van toepassing: het bekwaamheidsattest (6 uur of 20 uur) afgegeven door een rijschool
  • Uw foto en handtekening worden digitaal overgenomen van uw identiteitskaart.

Scan bovenvermelde documenten of neem er een foto van voordat je de applicatie BelDrive start en volg de instructies om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

De prijs van een voorlopig rijbewijs bedraagt 20 euro, te betalen bij afhaling van het rijbewijs op de dienst Burgerzaken.

Ook alle originelen van de hierboven opgesomde documenten moeten voorgelegd worden bij het afhalen van het rijbewijs.

Je kan het rijbewijs uiteraard ook nog steeds aan het loket aanvragen.

 

Eerste rijbewijs

Je bent geslaagd voor je praktijk? Gefeliciteerd! Je kunt nu een definitief rijbewijs aanvragen bij de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Wat moet ik meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • Je voorlopig rijbewijs
  • 25 euro (Je kan cash betalen of met bancontact.)
  • Attest van het examencentrum (geslaagd voor praktijk)
  • Eventueel een recente pasfoto (we nemen de foto van je eID over op het rijbewijs. Is deze foto verouderd, dan breng je best een nieuwe pasfoto)

Vernieuwen rijbewijs

Er zijn verschillende redenen waarom je een rijbewijs moet vernieuwen:

  • je slaagt voor het examen van een nieuwe categorie;
  • je krijgt een verlenging van de medische keuring;
  • je krijgt een verlenging van de vakbekwaamheid;
  • je rijbewijs werd gestolen of je bent het kwijt;
  • je hebt een verouderd rijbewijs en wil graag een nieuw bankkaartmodel

Wat moet ik meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • Je huidig rijbewijs
  • 25 euro (Je kan cash betalen of met bancontact.)
  • Eventueel een recente pasfoto (we nemen de foto van je eID over op het rijbewijs. Is deze foto verouderd, dan breng je best een nieuwe pasfoto)
  • Afhankelijk van de reden van de aanvraag:

 

Internationaal rijbewijs

Wie een voertuig wil besturen buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land dat het Belgisch rijbewijs niet erkent, heeft een internationaal rijbewijs nodig. Wil je weten of je een internationaal rijbewijs nodig hebt? Check de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Let op: als je nationaal rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België of tijdens de eerste 185 dagen na inschrijving!

Let op dat je behalve je internationaal rijbewijs ook altijd je nationaal (Belgische) rijbewijs meeneemt. Je moet ze samen kunnen voorleggen!

Wat moet ik meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • Je huidig Belgisch rijbewijs
  • 25 euro (Je kan cash betalen of met bancontact.)
  • Een recente pasfoto (voorwaarden)