Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Belgisch rijbewijs is tien jaar geldig.

Nb. Alle sinds 1967 uitgereikte Belgische rijbewijzen zijn momenteel nog geldig (op voorwaarde dat de foto nog gelijkend is en dat het rijbewijs niet beschadigd is).

Op de website van GOCA vind je alle informatie over het behalen van een rijbewijs.

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. De opleiding wordt grondig hervormd. Op rijbewijzer.be vind je de meest recente info.

Er zijn vier modellen:

 • Model 36: een voorlopig rijbewijs voor categorie B mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. Je kunt het wel hernieuwen als je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen. Let op: dat kan ten vroegste drie jaar na de vervaldatum van je vorige model 36! Afleverbaar vanaf 17 jaar;
 • Model 18: een voorlopig rijbewijs voor categorie B zonder begeleider. Het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Je volgt eerst twintig uur praktijklessen bij een erkende rijschool. Te verkrijgen vanaf 18 jaar;
 • Model 12: een voorlopig rijbewijs voor de categorie B mét begeleider. Dit is één jaar geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur niet meer dan 3 jaar is verstreken. Te verkrijgen na het volgen van zes uur praktijklessen bij een erkende rijschool;
 • Model 3: een voorlopig rijbewijs voor de categorieën A, BE, C en D. Het is 12 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar voor dezelfde categorie binnen een periode van drie jaar na afloop van de geldigheidsduur. Om een voorlopig rijbewijs voor deze categorieën te krijgen, moet je een geldige medische keuring kunnen voorleggen (behalve voor de categorieën A en BE).

Wat moet ik meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • 20 euro (Je kan cash betalen of met bancontact.)
  • Attest van het examencentrum (geslaagd voor theorie)
  • Voor model 12: rijgeschiktheidsattest van de rijschool – 6 uur praktijklessen
  • Voor model 18: rijgeschiktheidsattest van de rijschool
  • Eventueel een recente pasfoto (we nemen de foto van je eID over op het voorlopige rijbewijs. Is deze foto verouderd, dan breng je best een nieuwe pasfoto mee.)

Eerste rijbewijs

Je bent geslaagd voor je praktijk? Gefeliciteerd! Je kunt nu een definitief rijbewijs aanvragen.

Wat moet ik meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • Je voorlopig rijbewijs
  • 25 euro (Je kan cash betalen of met bancontact.)
  • Attest van het examencentrum (geslaagd voor praktijk)
  • Eventueel een recente pasfoto (we nemen de foto van je eID over op het rijbewijs. Is deze foto verouderd, dan breng je best een nieuwe pasfoto mee.)

Vernieuwen rijbewijs

Er zijn verschillende redenen waarom je een rijbewijs moet vernieuwen:

  • je slaagt voor het examen van een nieuwe categorie;
  • je krijgt een verlenging van de medische keuring;
  • je krijgt een verlenging van de vakbekwaamheid;
  • je rijbewijs werd gestolen of je bent het kwijt;
  • je hebt een verouderd rijbewijs en wil graag een nieuw bankkaartmodel

Wat moet ik meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • 25 euro (Je kan cash betalen of met bancontact.)
  • Eventueel een recente pasfoto (we nemen de foto van je eID over op het rijbewijs. Is deze foto verouderd, dan breng je best een nieuwe pasfoto mee.)
  • Afhankelijk van de reden van de aanvraag:
   • attest van het examencentrum (geslaagd voor praktijk);
   • attest van vakbekwaamheid (categorie C en D);
   • attest van de arbeidsgeneesheer (medische keuring);
   • attest van diefstal of verlies van de politie.

Je rijbewijs online aanvragen

Vanaf 17 oktober 2022 kunnen voorlopige rijbewijzen “model 18” online worden aangevraagd.
Het model 18 is het voorlopig rijbewijs voor de categorie B dat je enkel kan verkrijgen na het volgen van minstens 20 uur rijschool. In de toekomst zullen ook de andere voorlopige rijbewijzen en definitieve rijbewijzen volgen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs model 18 aan te vragen?

  • Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen);
  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
  • Het bekwaamheidsattest (20 uur) afgegeven door een rijschool
  • Uw foto en handtekening worden digitaal overgenomen van uw identiteitskaart.

Scan bovenvermelde documenten of neem er een foto van voordat je de applicatie BelDrive start en volg de instructies om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

De prijs van een voorlopig rijbewijs bedraagt 20 euro, te betalen bij afhaling van het rijbewijs op de dienst Burgerzaken.

Ook alle originelen van de hierboven opgesomde documenten moeten voorgelegd worden bij het afhalen van het rijbewijs.

 

Internationaal rijbewijs

Wie een voertuig wil besturen buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land dat het Belgisch rijbewijs niet erkent, heeft een internationaal rijbewijs nodig. Wil je weten of je een internationaal rijbewijs nodig hebt? Check de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Let op: als je nationaal rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België!

Let op dat je behalve je internationaal rijbewijs ook altijd je nationaal (Belgische) rijbewijs meeneemt. Je moet ze samen kunnen voorleggen!

Wat moet ik meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • Je huidig Belgische rijbewijs
  • 25 euro (Je kan cash betalen of met bancontact.)
  • Een recente pasfoto (voorwaarden)