Vreemdelingenzaken

Niet-Belgen

Wie België wel of niet binnen mag, wordt bepaald door de federale overheid. De rol van de gemeente is beperkt tot de administratie en uitvoering van de onderrichtingen van de minister bevoegd voor vreemdelingenzaken.

Je vindt hierover meer informatie op

De vreemdelingenwetgeving is bijzonder complex. Zit je met een vraag? Onze medewerkers van de dienst Burgerzaken helpen je graag verder.

Het Verenigd Koninkrijk en de Brexit

De Brexit is volop aan de gang. Volg hier de meest recente informatie.

De Belgische nationaliteit

De Belgische nationaliteit is je persoonlijke band met de Belgische staat. Ze bepaalt je rechten en plichten en staat op je identiteitskaart. Je kan de Belgische nationaliteit automatisch krijgen (bijvoorbeeld door geboorte) of je kan ze zelf aanvragen. De Belgische nationaliteit kan je ook ontnomen worden.

Je vindt hierover meer informatie op

De wetgeving rond nationaliteit is bijzonder complex. Zit je met een vraag? Onze medewerkers van de dienst Burgerzaken helpen je graag verder.

Aankomstverklaring voor toeristen

Niet-Belgen die België bezoeken als toerist en daarbij niet in een hotel verblijven, melden zich binnen de acht dagen na aankomst bij de dienst Burgerzaken.

Wat moet ik meebrengen?

 • Je reispas, al dan niet met visum
 • Drie recente pasfoto’s

Verbintenis tot tenlasteneming

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Kan hij dat niet, dan kan hij hiervoor beroep doen op een ‘garant’, iemand die zich financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van deze buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België. Je kunt garant zijn als je Belg bent of een niet-Belg met een toelating om voor onbeperkte duur in België te verblijven.

Wat moet ik meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • De gegevens van de persoon of personen voor wie je garant staat:
  • naam en voornaam
  • geboorteplaats en datum
  • nationaliteit en geslacht
  • paspoortnummer
  • adres in het land van herkomst

Hoe werkt het?

Je komt persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken om de tenlasteneming te ondertekenen. Je handtekening wordt gewettigd en je krijgt de nodige documenten mee.

Een dossier, bestaande uit

 • de tenlasteneming
 • een attest samenstelling gezin
 • een gelegaliseerde kopie van je identiteitskaart
 • een bewijs van je inkomen (loonfiches van de afgelopen drie maanden, pensioenfiche …).

Stuur je op naar de persoon die op bezoek wil komen. Binnen de zes maanden na de legalisatie gaat hij hiermee naar de Belgische ambassade in zijn land om een toeristenvisum aan te vragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.