Geboorte, Erkenning en Adoptie

Geboorte

Aangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van je kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling. Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of feestdag, dan verschuift de termijn naar de eerstvolgende werkdag. De aangifte gebeurt bij de dienst Burgerzaken.

Wie mag de aangifte doen?

 • De moeder
 • De vader (of meemoeder) als de ouders gehuwd zijn of als het kind voor de geboorte werd erkend door de vader (of meemoeder)
 • De dokter of vroedvrouw die bij de bevalling was

Wat moet je meebrengen?

 • De identiteitskaart van de aangever
 • De identiteitskaart van de moeder en de vader of meemoeder
 • Het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw
 • Als je getrouwd bent:
  • Je trouwboekje
  • Als het huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren
 • In geval van erkenning: het erkenningsattest
 • Bij de aangifte van het eerste kind: de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze eerste kind

Bij de aangifte krijg je de formulieren voor:

 • Het aanvragen van de kinderbijslag
 • De inschrijving bij een ziekenfonds
 • De inenting van het kind

 

Erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt de erkenning door de vader of meemoeder vast in een erkenningsakte. De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (bijvoorbeeld op het vlak van erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader. In dat laatste geval gebeurt de erkenning automatisch.

Beide ouders moeten de erkenning samen aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Wie kan een kind erkennen?

 • De vader van het kind
 • De meemoeder (afhankelijk van haar nationaliteit). In bepaalde gevallen zal de meemoeder het kind moeten adopteren om een juridische band van moederschap te verkrijgen. Vraag dit zeker tijdig na bij de dienst Burgerzaken.

Wanneer kan ik een kind erkennen?

Voor de geboorte

Meest voorkomende situatie: de vader of meemoeder is niet gehuwd met de moeder van het kind en ze wonen al dan niet samen. De vader of meemoeder erkent het kind, met toestemming van de moeder. Dit kan vanaf de zwangerschap met een attest van de gynaecoloog of huisarts.

Bij de geboorteaangifte

Ben je niet getrouwd en heb je het kind niet erkend voor de geboorte, dan kun je dat ook doen tijdens de geboorteaangifte voor de opmaak van de geboorteakte.

Na de geboorte

Ook na de geboorte is een erkenning nog mogelijk. Er bestaat geen tijdslimiet. Neem voor meer informatie over de verschillende procedures contact op met de dienst Burgerzaken.

Wat moet je meebrengen?

 • De identiteitskaart van de moeder en de vader of meemoeder
 • Een doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum bij erkenning voor de geboorte
 • Geboorteakte van het kind bij erkenning na de geboorte
 • Als de moeder of vader/meemoeder geboren is in het buitenland: de geboorteakte, al dan niet met legalisatie en vertaling (neem voor informatie contact op met de dienst Burgerzaken)

Adoptie

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door ‘aanneming’ van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).

Bij gewone adoptie blijft de juridische band tussen de oorspronkelijke ouders van de geadopteerde en de geadopteerde bestaan. Bij volle adoptie verdwijnt deze helemaal.

Voor adoptie dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank. De rechtbank spreekt een vonnis uit en bezorgt het aan de Burgerlijke Stand van de gemeente.

Binnenlandse adoptie

Een gewone of volle adoptie van een Belg volgens de Belgische wetgeving.

Contacteer voor meer info Kind en Gezin, de Vlaamse Centrale Autoriteit voor Adoptie (VCA).

Buitenlandse adoptie

De regelgeving rond deze materie is heel specifiek en hangt onder meer af van de nationaliteit van de geadopteerde.

Contacteer de Federale Centrale Autoriteit voor Adoptie (FCA).

Geboortepremie

Inwoners van Zandhoven krijgen (ongeacht waar hun kindje geboren wordt) een geboorte- of adoptiepremie van 50 euro. De geboortepremie wordt uitgedeeld tijdens een jaarlijkse gemeentelijke babyborrel, al wie hierop recht heeft zal hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd.