Klimaatbestendig Zandhoven

Bomenbeheerplan

In maart 2022 keurde de gemeenteraad het gemeentelijke bomenbeheerplan goed. Binnen het bomenbeheerplan streven we naar een gezonder, ouder en biodiverser bomenbestand in onze gemeente.

Bomen leveren allerlei onzichtbare ecosysteemdiensten. Ze dragen bijvoorbeeld bij tot een gezondere leefomgeving. Mensen die in de buurt van groen wonen zijn gelukkiger. Bomen geven schaduw, zuiveren de lucht, geven voedsel voor insecten, enz.

Naast een plan om de bestaande straatbomen in onze gemeente systematisch te vervangen naar grotere inheemse bomen, wil de gemeente ook graag boomloze straten aanpakken.

In 2022 kregen onder andere het Ven, de Boshovensebaan en de Molenbaan nieuwe bomen.

Verledding openbare verlichting

De verledding van de openbare verlichting is al volop aan de gang. Tegen 2030 zouden alle lantaarnpalen LED moeten zijn. Uiteraard blijven we de verlichting ‘s nachts dimmen om nog meer energie te besparen.

Besparingen

Om energie te besparen werd er eind 2022 beslist om de temperatuur in alle openbare gebouwen (gemeentehuis, scholen,…) overdag maximum naar 19°C te zetten, en ’s nachts te verlagen naar 15°C.

De gemeente heeft best veel zalen die verhuurd worden, sommige van deze zalen zullen deze winter gesloten blijven, voor andere zalen werden ook alle huurders verwittigd over de lagere temperaturen.

Duurzame ingrepen aan gebouwen

De gemeente investeert al jaren in de verduurzaming van het patrimonium. In gemeentelijke gebouwen werden al volop daken geïsoleerd en ramen vervangen door hoogrendementsglas. In de scholen werden grondige stookplaatsrenovaties gedaan.

Daarnaast investeert het gemeentebestuur in duurzame energie. Op het gemeentehuis, sportcomplex het Veld en de Populier liggen zonnepanelen. Samen met burgercoöperatie Zonnewind bekijken we alle mogelijkheden voor het uitbreiden van het aandeel zonne-energie dat we nuttig kunnen aanwenden.

Duurzame mobiliteit

Wat haar eigen wagenpark betreft probeert de gemeente te investeren in duurzame alternatieven. Voor de administratie is een elektrisch voertuig beschikbaar. Een aantal voertuigen rijden op CNG.

Voor de inwoners werken we niet alleen aan veilige wegen en fietspaden, we voorzien ook in elke deelgemeente elektrische deelfietsen.