Hulp- en infolijnen

Maak je je zorgen? Blijf er niet mee zitten! Er staan heel wat gespecialiseerde mensen klaar om je met raad en daad bij te staan. Bel ze even voor een goed gesprek, stuur een e-mail of start een chatsessie via de website.

Hulp- en infolijnen

Teleonthaal
www.teleonthaal.be
106
Zelfmoordlijn
www.zelfmoord1813.be
1813
Awel
Kinder- en jongerentelefoon
www.awel.be
102
Meldpunt geweld
www.1712.be
1712
Holebifoon
www.holebifoon.be
0800 99 533
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
www.kindermishandeling.be
03 230 41 90
Child Focus
www.childfocus.be
116 000
Unia
Interfederaal Gelijkekansencentrum
www.unia.be
0800 12 800
Kankerlijn
www.kankerlijn.be
0800 35 445
Druglijn
www.druglijn.be
078 15 10 20
Tabakstop
www.tabakstop.be
0800 111 00
Teleblok
Voor studenten
www.teleblok.be
0800 13 144

Discriminatie op de woningmarkt

Ben je het slachtoffer van discriminatie op de woningmarkt? Meld dit dan via het meldingsformulier op de website van Unia: www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar. Unia is een onafhankelijke openbare instelling met als opdracht discriminatie bestrijden en gelijke kansen bevorderen.