Landbouw & Veeteelt

Zandhoven is een landelijke gemeente en telt nog heel wat land- en tuinbouwbedrijven en veeteelt.

Wil je zelf een landbouwbedrijf starten? Neem dan eerst een kijkje op de website van het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij. De Vlaamse overheid heeft ook heel wat subsidies voor land- en tuinbouw en veeteelt.

Gaat het even wat minder met je bedrijf? De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. De medewerkers kennen het leven en het vak van de boer en tuinder door afkomst, opleiding en beroepservaring. De hulpverlening is helemaal gratis en de medewerkers hebben een discretieplicht. Wacht niet tot het te laat is, maar trek op tijd aan de alarmbel.

Boeren op een Kruispunt vzw
Brouwerijstraat 1 – 9880 Aalter
0800 99 138 (gratis nummer) | info@boerenopeenkruispunt.be

Identificatie en registratie van landbouwdieren

Identificatie en registratie van landbouwdieren is een onmisbare schakel bij het bewaken van de voedselveiligheid. Daardoor is het immers mogelijk om elk dier en zijn producten te volgen van bij de productie en de verwerking, tot de distributie.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) staat in voor de organisatie van de identificatie en de registratie van landbouwdieren zoals runderen en vleeskalveren.

Ook houders van pluimvee zijn in bepaalde gevallen verplicht om hun dieren aan te melden en te registreren. Je krijgt hierover meer info en ondersteuning bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Slachten en doden buiten het slachthuis

Varkens, schapen, geiten, konijnen, pluimvee en gekweekt wild mogen buiten het slachthuis geslacht worden voor particulier huishoudelijk verbruik, op voorwaarde dat deze dieren van tevoren worden bedwelmd.

Voor de slachting van varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild moet de eigenaar zich vooraf registreren bij de Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waarvan hij afhangt. Bovendien moet bij een thuisslachting de eigenaar van het dier daar persoonlijk aangifte van doen bij de gemeente. Dat moet ten minste twee werkdagen voor de slachting gebeuren.

Het doden van een dier buiten een slachthuis is ook altijd toegestaan als een dier ziek of gewond is en niet vervoerd kan worden. Dat moet gebeuren volgens een toegelaten methode, met respect voor het welzijn van het dier.

Schade aan gewassen en teelten

Een ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als gevolg van

  • een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, …) met een uitzonderlijk karakter
  • of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen.

Het is voor de land- en tuinbouwers van het grootste belang om de opgelopen schade zo vlug mogelijk vast te stellen. De gemeente zorgt daarbij voor de administratie en communicatie tussen landbouwer, schattingscommissie en overheid.

Procedure

  • Stap 1: Vul het aanvraagformulier (zie ‘Documenten’) in en bezorg je dossier aan de dienst Milieu.
  • Stap 2: Je aanvraagformulier wordt verwerkt door onze diensten en we maken een afspraak tussen de aanvrager en de schattingscommissie.
  • Stap 3: De schattingscommissie komt langs om de schade op te meten.
  • Stap 4: Onze dienst Milieu zorgt voor de verdere administratieve afhandeling.

Geen garantie

De vaststelling van de schattingscommissie geldt als een bewijsstuk van geleden schade, het is geen garantie voor een schadevergoeding. De ramp moet daarvoor immers eerst erkend worden door de Vlaamse overheid. De procedure is bedoeld om je tijdig te voorzien van een goed bewijsdossier. Zelf als er geen sprake is van een schadevergoeding, dan kun je deze bewijzen nog gebruiken om de Belastingdienst te overtuigen van de opgelopen schade, als ze je forfaitair te hoog zouden belasten.

Meer info

Vlaanderen.be

Documenten