Ondernemen

Wil je een zaak beginnen in Zandhoven? Dan is je eerste halte het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Het Vlaio is er voor ondernemingen, ondernemers en kandidaat-ondernemers. Het heeft als missie:

  • ondernemerschap aanmoedigen en ontwikkelen
  • ondernemingen in hun concurrentiepositie ondersteunen
  • omgevingsfactoren voor ondernemen en technologische innovatie stimuleren

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. In de subsidiedatabank van het Vlaio vind je info over steunmaatregelen van verschillende overheden.

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Tel: 0800 20 555
info@vlaio.be

Kijk zeker ook eens op Vlaanderen.be.

De FOD Economie heeft ook een handige brochure uitgewerkt: ‘Zelfstandige worden‘.

Hinder door werken voor de deur?

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur. Zo kun jij je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. Je vindt de voorwaarden op vlaio.be.

DYZO: Dynamiseren van zelfstandig ondernemen

Helaas is ondernemen niet altijd rozengeur en maneschijn. Er zijn veel ondernemers die al eens ondervonden hebben hoe vluchtig zakelijk succes kan zijn.

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Bij Dyzo vind je zonder kosten en in alle discretie iemand die de uitdagingen kent en samen met jou zoekt naar antwoorden. Hoe kun je de zaak nog redden? Is een doorstart mogelijk? Hoe kun je je schulden beperken? Je bepaalt samen welke weg je bewandelt, hoe snel het vooruit gaat en wanneer je alleen verder kunt.

Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Daarnaast werken er ook heel wat vrijwilligers met kennis van zaken uit de meest uiteenlopende sectoren.

In deze eerstelijnsopvang krijg je info over wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, wegen om de kosten te verminderen, wegen naar krediet. Je kunt in vertrouwen en kosteloos overleggen met een medewerker bij je thuis, tijdens een zitdag in jouw streek of in het kantoor in Brussel. Advies vragen kan ook via de gratis hulplijn 0800-111 06 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur) of via info@dyzo.be. Op www.dyzo.be vind je ook een uitgebreide vragenlijst. Die helpt je om de hulpvraag te concretiseren.

Dyzo wordt erkend en gesubsidieerd door het agentschap Ondernemen van de Vlaamse regering. De Vlaamse en de Europese overheid garanderen de kwaliteit.

Dyzo (www.dyzo.be)
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800-111 06
info@dyzo.be