Ondernemen

Wil je een zaak beginnen in Zandhoven? Dan is je eerste halte het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Het Vlaio is er voor ondernemingen, ondernemers en kandidaat-ondernemers. Het heeft als missie:

  • ondernemerschap aanmoedigen en ontwikkelen
  • ondernemingen in hun concurrentiepositie ondersteunen
  • omgevingsfactoren voor ondernemen en technologische innovatie stimuleren

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. In de subsidiedatabank van het Vlaio vind je info over steunmaatregelen van verschillende overheden.

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Tel: 0800 20 555
info@vlaio.be

Kijk zeker ook eens op Vlaanderen.be.

De FOD Economie heeft ook een handige brochure uitgewerkt: ‘Zelfstandige worden‘.

Hinder door werken voor de deur?

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur. Zo kun jij je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. Je vindt de voorwaarden op vlaio.be.

DYZO: Dynamiseren van zelfstandig ondernemen

Helaas is ondernemen niet altijd rozengeur en maneschijn. Er zijn veel ondernemers die al eens ondervonden hebben hoe vluchtig zakelijk succes kan zijn.

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Bij Dyzo vind je zonder kosten en in alle discretie iemand die de uitdagingen kent en samen met jou zoekt naar antwoorden. Hoe kun je de zaak nog redden? Is een doorstart mogelijk? Hoe kun je je schulden beperken? Je bepaalt samen welke weg je bewandelt, hoe snel het vooruit gaat en wanneer je alleen verder kunt.

Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Daarnaast werken er ook heel wat vrijwilligers met kennis van zaken uit de meest uiteenlopende sectoren.

In deze eerstelijnsopvang krijg je info over wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, wegen om de kosten te verminderen, wegen naar krediet. Je kunt in vertrouwen en kosteloos overleggen met een medewerker bij je thuis, tijdens een zitdag in jouw streek of in het kantoor in Brussel. Advies vragen kan ook via de gratis hulplijn 0800-111 06 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur) of via info@dyzo.be. Op www.dyzo.be vind je ook een uitgebreide vragenlijst. Die helpt je om de hulpvraag te concretiseren.

Dyzo wordt erkend en gesubsidieerd door het agentschap Ondernemen van de Vlaamse regering. De Vlaamse en de Europese overheid garanderen de kwaliteit.

Dyzo (www.dyzo.be)
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel: 0800-111 06
info@dyzo.be

Steunmaatregelen – coronacrisis

Update 03.06.2020

Vanaf 8 juni mogen alle horecazaken, met uitzondering van feestzalen en nachtclubs, terug open. Alle horecazaken moeten zich houden aan een zeer nauwkeurig protocol. De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

  • Een afstand van 1, 5 meter tussen de tafels
  • Maximaal 10 personen per tafel
  • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • De obers moeten een masker dragen
  • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur ’s morgens openblijven.

Wil je als horecazaak een terras plaatsen of je terras uitbreiden om beter aan de corona-maatregelen te kunnen voldoen? Vraag dit dan aan bij de gemeente. Voorzie minstens een plan dat duidelijk aangeeft hoeveel openbaar domein je wil innemen. Stuur je vraag naar iris.vancutsem@zandhoven.be.

Corona – gemeentelijke herstelmaatregelen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen:

De voorbije 2 weken hebben we heel wat tijd en werk besteed aan de maatregelen om het coronavirus te isoleren. We konden hiervoor rekenen op een groot crisisteam en enorm vele vrijwilligers.
Het virus is nog niet op zijn piek, toch denken we al aan de periode nà corona.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Vandaar kwam het schepencollege zaterdag ll. nogmaals samen om een aantal steunmaatregelen voor onze plaatselijke horeca en bedrijven te nemen. We vatten even samen:

Wat deden we al :
– communiceren van alle preventietips om besmetting te voorkomen.
– aanmaken apart corona-site met alle actuele info.
– uitgebreide communicatie via verschillende kanalen met burgers en bedrijven over de maatregelen die de regering nam (inclusief de steunmaatregelen)
– op de website staan de horecazaken die afhaal mogelijk maken, of die aan huis leveren.
– bescherming van onze eigen werknemers (afdwingen om afstand te bewaren, thuiswerk, quarantainemaatregelen)
– opvang in scholen.
– uitbouwen van een sterk vrijwilligersnetwerk , momenteel reeds meer dan 100 mensen
– huis aan huis verdeling om ook de mensen te bereiken die geen computer hebben.
– tekeningen worden gemaakt en door onze vrijwilligersnetwerk verspreid.
– Ouderen en alleenstaanden worden gecontacteerd en opgevolgd.
– overleg met de medische sector.  (huisartsen, ziekenhuis,…)
– De grabbelpas werd voor de paasvakantie geannuleerd, maar beweegideetjes en de werkbeschrijving van onze knutselactiviteit werden digitaal verstuurd.

Om broodnodige zuurstof te geven aan onze horeca, ondernemingen en verenigingen beslisten we bovenop om een bedrag van 250.000 EUR extra vrij te maken:

Iedere inwoner krijgt een KaZo! (geschenkcheque) ter waarde van 10 EUR.
Dit geeft een injectie van 130.000 EUR aan onze plaatselijke ondernemers
– De ingeruilde KaZo!’s kunnen dienen als tombola met als prijs een KaZo! Resto te gebruiken in onze plaatselijke horeca. (= extra stimulans horeca)
– Bovenop de Vlaamse premie voor bedrijven, die moesten sluiten, geven wij extra 500 EUR.
We hebben 57 horecazaken en 92 ondernemingen.
– Onze verenigingen zijn ook getroffen door het annuleren van hun activiteiten. We onderzoeken de impact hiervan en bespreken met hen compenserende maatregelen.
– Samen met 5 andere gemeenten bouwden we aan het AZ Malle bijkomende opvangruimte. (= pre-triagecentrum)
– We zorgen voor chauffeurs en voertuigen zodat de huisarts vanaf de pre-triage huisbezoeken kan inplannen voor mensen die niet mobiel zijn.

Deze maatregelen worden de volgende weken op het terrein geïmplementeerd.

Hou u vooral gezond.

 

Uw burgemeester