Federale Pensioendienst

De Federale Pensioendienst (of FPD) bundelt alle informatie over pensioenen, ongeacht het stelsel waarin je gewerkt hebt. Op de website van de Federale Pensioendienst kom je alles te weten over:

Contact

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel

Tel: 1765 (gratis telefoonnummer van ‘De Pensioenlijn’)
Stuur een mail via het contactformulier.

Pensioenpunt

De FPD beschikt over meerdere Pensioenpunten. Je kunt er terecht met al je vragen over werknemers- of ambtenarenpensioenen. Zoek hier je Pensioenpunt, check wanneer het open is en of er een specialist werknemers- of ambtenarenpensioenen beschikbaar is.

Pensioenpunt Kantoor Antwerpen

Sint-Katelijnevest 54/7 (5de verdieping)
2000 Antwerpen

Zitdagen

De wetgeving rond pensioenen is erg ingewikkeld omdat er veel uitzonderingen of speciale situaties bestaan. Daarom organiseert de Federale Pensioendienst ook lokale zitdagen waar je terecht kunt met vragen over je pensioen. Bekijk het overzicht van de verschillende zitdagen in de buurt van Antwerpen.

Mypension.be

Via de portaalsite van de overheid mypension.be vind je online alle informatie over je eigen pensioen. Met je eID krijg je toegang tot al jouw persoonlijke gegevens van de verschillende pensioeninstellingen. Je kunt er onder andere zien wanneer je met pensioen kunt gaan.

Pensioen voor werknemers

Je kunt de aanvraag voor een (rust)pensioen ten vroegste een jaar voor de effectieve pensioendatum aanvragen bij de dienst Burgerzaken of online via het portaal van de overheid.

Wettelijke pensioenleeftijd

Wil je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen, dan hoef je geen aanvraag in te dienen. De pensioendienst onderzoekt automatisch je pensioenrecht en laat je schriftelijk weten welk kantoor jouw dossier behandelt. Als je een ontvangstbewijs of een aanvraag om inlichting gekregen hebt, moet je geen nieuwe aanvraag indienen.

Vervroegd pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar, maar onder bepaalde voorwaarden kun je ook vroeger met pensioen gaan. Bekijk de mogelijkheden op de website van de FPD.

Pensioen voor ambtenaren

Je kunt de aanvraag voor een (rust)pensioen ten vroegste een jaar voor de effectieve pensioendatum aanvragen bij de dienst Burgerzaken of online via het portaal van de overheid.

Wettelijke pensioenleeftijd

Voor ambtenaren is er een leeftijdsgrens. Ambtenaren moeten op pensioen als ze 65 worden. Vanaf die leeftijd kunnen ze hun pensioenrechten laten gelden als ze tenminste 20 jaar dienst hebben of minstens 5 dienstjaren in de overheidssector kunnen aantonen en diensten of periodes na 31 december 1976 kunnen laten gelden. Voor bepaalde categorieën kan de leeftijdsgrens hoger (bv. magistraten) of lager (bv. militairen) zijn.

Vervroegd pensioen

De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen ligt intussen op 62 jaar. Je moet dan wel een loopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen. Meer info vind je op de website van de Sociale Zekerheid.

Gemengde pensioenen

Heb je in meer dan een stelsel gewerkt, dan krijg je een ‘gemengd pensioen’.

Pensioen voor zelfstandigen

De zelfstandigenpensioenen worden geregeld door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Je kunt de aanvraag voor een (rust)pensioen ten vroegste een jaar voor de effectieve pensioendatum aanvragen bij de dienst Burgerzaken of online via het portaal van de overheid.

Contact

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Willebroekkaai 35
1000 Brussel

Tel: 02 546 42 11
Fax: 02 511 21 53
info@rsvz-inasti.fgov.be
www.rsvz.be

RSVZ Kantoor Antwerpen

Oudaan 8-10
2000 Antwerpen

Zitdagen

Vind een zitdag van de RSVZ in je buurt.

Wettelijke pensioenleeftijd    

Wil je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen, dan hoef je geen aanvraag in te dienen. De pensioendienst onderzoekt automatisch je pensioenrecht en laat je schriftelijk weten welk kantoor jouw dossier behandelt.

Vervroegd pensioen

Vanaf 60 jaar kun je op vervroegd pensioen, op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van minimaal 35 jaar hebt. Het vervroegd pensioen voor een zelfstandige leidt automatisch tot een verlaging van het pensioengeld.

Woon je in België en heb je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, dan zal de pensioendienst de toekenning van een ouderdomspensioen ambtshalve onderzoeken.

Minimumpensioen

Het wettelijke pensioen mag niet lager zijn dan een bepaald minimum. Het wordt toegekend aan werknemers die een beroepsloopbaan als zelfstandige of een gemengde loopbaan (als zelfstandige en werknemer) kunnen bewijzen die minstens overeenkomt met 2/3 van een volledige loopbaan. Je vindt er alles over op de website van de Sociale Zekerheid.

Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Je vindt meer informatie op Vlaanderen.be en op de website van de Sociale Zekerheid.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Je vindt de voorwaarden op de website van de Federale Pensioendienst.

Krijg je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon, dan wordt automatisch gekeken of je recht hebt op een IGO. Behoor je niet tot een van deze categorieën, dan kun je een aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken of bij de Federale Pensioendienst.

Werken tijdens pensioen

Als gepensioneerde kun je onder de volgende twee voorwaarden een beroepsactiviteit uitoefenen:

  • je moet de activiteit vooraf of binnen 30 dagen melden
  • de inkomsten uit de activiteit mogen niet hoger zijn dan een bepaalde grens

Deze voorwaarden zijn ook geldig voor de echtgenoten van gepensioneerden die een gezinspensioen ontvangen. Meer informatie over de voorwaarden en over werken tijdens je pensioen vind je op de website van de Federale Pensioendienst.