Beheersorgaan van de bibliotheek

Het beheersorgaan van de bibliotheek stimuleert de werking van de bibliotheek en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Leden

Nathalie Leblans
Luc Somers
Agnes Der Kinderen
Hilde Roelants
Marina De Wolf
Jos Rombouts
Jan Van Duffel
Pieter Van Roosendael
Chris Vandeput
Maria Van Hooghten
Erik Crombez
Annemie Borremans
Lydia Cautereels
Danny Peinen

Vvertegenwoordigers politieke fracties

Lydia Cautereels
CD&V
Danny Peinen
Vlaams Belang
Mieke De Moor
Plaatsvervanger Vlaams Belang
Marjet Brangers
Groen
Monique Suls
N-VA
Paul Nagels
Plaatsvervanger N-VA

Schepen van bibliotheek

Rudy Willems
CD&V
Lijsterlaan 8
2243 Pulle
0477 77 80 49