Bibliotheek

Het beheersorgaan van de bibliotheek stimuleert de werking van de bibliotheek en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Leden

Annemie Borremans
Erik Crombez
Marina De Wolf
Agnes Der Kinderen
Nathalie Leblans
Hilde Roelants
Jos Rombouts
Luc Somers
Jan Van Duffel
Maria Van Hoogten
Chris Vandeput

Vertegenwoordigers politieke fracties

Lydia Cautereels
CD&V
Mieke De Moor
Vlaams Belang
Dirk Bekaert
Plaatsvervanger Vlaams Belang
Mariette Brangers
Groen
Monique Suls
N-VA
Paul Nagels
Plaatsvervanger N-VA

Schepen van bibliotheek

Rudy Willems
CD&V
Lijsterlaan 8
2243 Pulle
0477 77 80 49