Adviesraden

De adviesraden staan het gemeentebestuur bij met hun expertise over bepaalde onderwerpen en doelgroepen.

Bibliotheek

Het beheersorgaan van de bibliotheek stimuleert de werking van de bibliotheek en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Lees meer

Cultuurraad

De cultuurraad behartigt de belangen van de socio-culturele verenigingen. De raad geeft het gemeentebestuur advies over het cultuurbeleid in de gemeente. Dit advies kan gegeven worden op vraag van het bestuur of op eigen initiatief van de cultuurraad.

Lees meer

GeCoRO

De GeCoRO is de gemeentelijke adviesraad voor Ruimtelijke Ordening. Ze heeft een aantal decretaal bepaalde taken en kan daarnaast ook advies geven aan het bestuur.

Lees meer

GROS

GROS staat voor gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. De raad werkt allerlei acties uit in het kader van ontwikkelingssamenwerking zoals de Grenzeloze Werelddag.

Lees meer

Jeugdraad

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur en omgekeerd. Jongeren kunnen via de raad hun mening kwijt over het jeugdbeleid van de gemeente.

Lees meer

Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvang, scholen, lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Het LOK geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Lees meer

Milieuraad

De milieuraad adviseert het bestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. Dat kan op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Lees meer

Seniorenraad

De seniorenraad staat in voor overleg en samenwerking van seniorenverenigingen, -diensten en -instellingen. Ze adviseert de gemeente en ondersteunt activiteiten die de participatie van senioren bevorderen.

Lees meer

Verslagen adviesraden

Hier kan je de verslagen terugvinden van de adviesraden.

Lees meer