Taken

De jeugdraad geeft – op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief – advies over alles wat jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. Dit advies kan gaan over subsidies, reglementen, fuifruimtes, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, …

Samenstelling

De jeugdraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende jeugdverenigingen.

Arthur De Schutter
Marijn Van Hove
Astrid De Voogt
Marthe Oorts
Amelie Van Sichem
Elias Herszkorn
Ruben Wouters
Ruben Van der Meirsch
Jonas Verrijkt
Jorrid Van den Brande
Kaat De Meutter
Mats Sterkens
Gilles Defryn
Maarten Struyf
Jill Mols
Micheline Van Looveren
Floris Hofmans
Matthias Dillen