Beleidsrapporten OCMW

Beleidsrapporten van het OCMW tot 1 jaar geleden. Oudere documenten kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.

Vaststelling jaarrekening OCMW 

Vaststelling jaarrekening 2022
22.06.2023: goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn

Vaststelling jaarrekening 2021
23.06.2022: goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn

Vaststelling jaarrekening 2020
17.06.2021: goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn

Vaststelling jaarrekening 2019
18.06.2020: goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW Zandhoven meerjarenplan 2020-2025

19.12.2019: vaststelling OCMW-raad meerjarenplan 2020-2025 OCMW Zandhoven
19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad meerjarenplan OCMW Zandhoven 
20.12.2019: publicatie op de website

17.12.2020: vaststelling OCMW-raad: meerjarenplanaanpassing 2
17.12.2020: goedkeuring gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 2
22.12.2020: publicatie op de website

16.12.2019: vaststelling OCMW-raad: meerjarenplanaanpassing 3
16.12.2019: goedkeuring gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 3
24.12.2019: publicatie op de website

15.12.2022: vaststelling OCMW-raad: meerjarenplanaanpassing 4
15.12.2022: goedkeuring gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 4
19.12.2022: publicatie op de website

14.12.2023: vaststelling OCMW-raad: meerjarenplanaanpassing 5
14.12.2023: goedkeuring gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 5
20.12.2023: publicatie op de website

 

 

 

 

Beleidsrapporten

Deontologische code voor mandatarissen

Deontologische code voor bijzonder comité van de sociale dienst