Beleidsdocumenten

Een overzicht van de verslagen, plannen en reglementeringen van het gemeentebestuur.

Beleidsplannen

Benieuwd naar welke plannen het bestuur heeft voor de toekomst van Zandhoven? Je leest het hier.

Lees meer

Politiezone ZARA

Bekijk de agenda en de besluitenlijst van de politieraad van de politiezone ZARA waar Zandhoven deel van uitmaakt.

Lees meer

Brandweerzone RAND

Bekijk de agenda en de besluitenlijst van de zoneraad van de Brandweer Zone Rand waar Post Zandhoven deel van uitmaakt.

Lees meer

Intercommunales

Bekijk de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Zandhoven deelgenoot is.

Lees meer

Gemeente Zandhoven

Bekijk de beleidsdocumenten van de gemeenteraad, het schepencollege, de burgemeester, ... (Tot 1 juni 2019)

Lees meer

OCMW Zandhoven

Bekijk de beleidsdocumenten van het OCMW, het vast bureau, ... (Tot 1 juni 2019.)

Lees meer

Raad van bestuur

Bekijk de lijst van de besluiten van de raad van bestuur tot 1 jaar geleden.

Lees meer

Beleidsrapporten AGB Zandhoven

Bekijk hier de beleidsrapporten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven

Lees meer

Retributie- en belastingreglementen AGB

Lees meer