Beleidsdocumenten

Een overzicht van de verslagen, plannen en reglementeringen van het gemeentebestuur.

AGB Zandhoven

Bekijk de beleidsdocumenten van de het AGB

Lees meer

Beleidsrapporten

Benieuwd naar welke plannen het bestuur heeft voor de toekomst van Zandhoven? Je leest het hier.

Lees meer

Brandweerzone RAND

Bekijk de agenda en de besluitenlijst van de zoneraad van de Brandweer Zone Rand waar Post Zandhoven deel van uitmaakt.

Lees meer

Gemeenteraad

Bekijk de agenda van de volgende gemeenteraad of raadpleeg de besluitenlijst of het verslag van de vorige zitting.

Lees meer

Gemeente Zandhoven

Bekijk de beleidsdocumenten van de gemeenteraad, het schepencollege, de burgemeester, ... (Tot 1 juni 2019)

Lees meer

Intercommunales

Bekijk de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Zandhoven deelgenoot is.

Lees meer

Meldpunt klokkenluiden

Vanaf 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.
Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn. Het is daarbij de bedoeling om de klokkenluider meer bescherming te bieden.

Lees meer

OCMW Zandhoven

Bekijk de beleidsdocumenten van het OCMW, het vast bureau, ... (Tot 1 juni 2019.)

Lees meer

Politiereglementen

Een politiereglement beschrijft wat mag of niet mag in onze gemeente. De reglementen worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Lees meer

Personeel

Lees meer

Politiezone ZARA

Bekijk de agenda en de besluitenlijst van de politieraad van de politiezone ZARA waar Zandhoven deel van uitmaakt.

Lees meer

Retributie- en belastingreglementen

Wij zetten de belangrijkste belasting- en retributiereglementen van de gemeente op een rij.

Lees meer