Beleidsdocumenten

Een overzicht van de verslagen, plannen en reglementeringen van het gemeentebestuur.

Beleidsplannen

Benieuwd naar welke plannen het bestuur heeft voor de toekomst van Zandhoven? Je leest het hier.

Lees meer

Gemeenteraad

Bekijk de agenda van de volgende gemeenteraad of raadpleeg de besluitenlijst of het verslag van de vorige zitting.

Lees meer

Retributie- en belastingreglementen

Wij zetten de belangrijkste belasting- en retributiereglementen van de gemeente op een rij.

Lees meer

Politiereglementen

Een politiereglement beschrijft wat mag of niet mag in onze gemeente. De reglementen worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Lees meer

College van burgemeester & schepenen

Bekijk de lijst van de collegebesluiten tot 1 jaar geleden.

Lees meer

OCMW-raad

Bekijk de agenda van de volgende OCMW-raad of raadpleeg de besluitenlijst of het verslag van de vorige zitting.

Lees meer

Vast bureau

Bekijk de besluitenlijst van het vast bureau tot 1 jaar geleden.

Lees meer

Politieraad

Bekijk de agenda en de besluitenlijst van de politieraad van de politiezone ZARA waar Zandhoven deel van uitmaakt.

Lees meer

Zoneraad (brandweer)

Bekijk de agenda en de besluitenlijst van de zoneraad van de Brandweer Zone Rand waar Post Zandhoven deel van uitmaakt.

Lees meer

Burgemeester

Bekijk de lijst van de burgemeesterbesluiten tot 1 jaar geleden.

Lees meer

Intercommunales

Bekijk de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Zandhoven deelgenoot is.

Lees meer