Gemeenteraadzittingen

Klik hier voor de raadpleegomgeving.

Binnen deze omgeving vind je de kalender van alle vergaderingen en kan je vorige besluiten inkijken door te klikken op de datum, of je kan de dagorde bekijken van de volgende raadzitting.

Oudere verslagen die dateren van voor 2019 (toen ze nog niet digitaal werden gepubliceerd) kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.