Agenda van de volgende gemeenteraadszitting en de verslagen en besluitenlijsten van de zittingen tot 1 jaar geleden. Oudere verslagen kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Als lokaal bestuur zijn we verplicht om een groot aantal van onze beslissingen te publiceren op de website. Zo kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Inzagerecht

Wie een besluit uit de lijst wil inzien, kan dat in het kader van openbaarheid van bestuur opvragen bij de algemeen directeur.

Gemeenteraadszittingen 2019

Gemeenteraad 14 februari 2019

Gemeenteraad 7 januari 2019

Gemeenteraadszittingen 2018

Gemeenteraad 20 december 2018

Gemeenteraad 22 november 2018

Gemeenteraad 18 oktober 2018

Gemeenteraad 20 september 2018

Gemeenteraad 21 juni 2018

Gemeenteraad 24 mei 2018

Gemeenteraad 26 april 2018

Gemeenteraad 22 maart 2018

Gemeenteraad 22 februari 2018

Gemeenteraad 25 januari 2018