Gemeenteraadzittingen

Klik hier voor de raadpleegomgeving.

Binnen deze omgeving vind je de kalender van alle vergaderingen en kan je vorige besluiten inkijken door te klikken op de datum, of je kan de dagorde bekijken van de volgende raadzitting.

Oudere verslagen die dateren van voor 2019 (toen ze nog niet digitaal werden gepubliceerd) kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.

 

De data van de gemeente- en OCMW-raadszittingen in 2023:

23 november

14 december

De data van de gemeente- en OCMW-raadszittingen in 2024:

25 januari

29 februari

28 maart

25 april

23 mei

27 juni

19 september

31 oktober

21 november

19 december