Intercommunales

Artikel 286 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de burgemeester de oprichtingsakte en een geactualiseerde en gecoördineerde versie de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan het bestuur deelgenoot is moet bekendmaken via de webtoepassing van de gemeente.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid