Politiezone ZARA

Net zoals de gemeente werkt ook de politiezone ZARA met een raad en een college: de politieraad en het politiecollege. De politiezone ZARA bestaat uit 2 gemeenten (Ranst en Zandhoven) die allebei vertegenwoordigd zijn in de politieraad. In de politieraad worden punten behandeld rond begroting, personeelsformatie en benoemingen.

Klachtenwijzer en inzagerecht

Voor info over inzagerecht en klachtenbehandeling kun je bij de zone terecht.

Zittingen politieraad

Je kunt de agenda van de volgende politieraad en de besluitenlijsten van de zittingen tot 1 jaar geleden online raadplegen. Oudere verslagen kun je schriftelijk opvragen bij de zone.

Documenten