Brandweerzone RAND

Hulpverleningszone RAND

Net zoals de gemeente werkt ook Brandweer Zone Rand met een raad en een college: de zoneraad en het zonecollege. De Brandweer Zone Rand bestaat uit 21 gemeenten die allemaal vertegenwoordigd zijn in de zoneraad door hun burgemeester. In de zoneraad worden punten behandeld rond beleid, de aankoop van voertuigen of aanwervingen. Je kunt de agenda en besluiten lezen op de website van de zone. Ook voor info over inzagerecht en klachtenbehandeling kun je bij de zone terecht.