Algemeen directeur

De algemeen directeur (vroeger: gemeentesecretaris) staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van het OCMW.

Daarnaast bereidt ze de zaken voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden voorgelegd. Ze woont de vergaderingen van deze organen bij, stelt de notulen op en geeft advies op  bestuurskundig en juridisch vlak.

Algemeen directeur Zandhoven

Annick Smeets
Algemeen directeur
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 20