Algemeen directeur

De algemeen directeur (vroeger gemeentesecretaris) is belast met de voorbereiding van de dossiers bestemd voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij woont de vergaderingen van de beide organen bij en stelt de notulen ervan op. Onder gezag van het schepencollege leidt en coördineert zij de gemeentelijke diensten en is zij hoofd van het personeel.

Gemeentesecretaris Zandhoven

Annick Smeets
Algemeen directeur
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 20