Bestuur

Hier leggen we uit hoe het gemeentebestuur wordt georganiseerd en ingevuld.

Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Hij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden. Hij staat ook in voor het algemene dagelijks beleid van Zandhoven.

Lees meer

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en zes schepenen, eentje per deelgemeente, aangevuld met de voorzitter van het OCMW. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.

Lees meer

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad regelt alle gemeentelijke belangen die niet aan een ander orgaan werden toegewezen en houdt toezicht op de uitvoerende macht van het schepencollege.

Lees meer

OCMW-raad

Het OCMW van Zandhoven wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking.

Lees meer

Algemeen directeur

De algemeen directeur is belast met de voorbereiding van de dossiers bestemd voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij woont de vergaderingen van deze organen bij en stelt de notulen ervan op.

Lees meer