Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van het gemeentebestuur. Hij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden. Hij zit de vergadering van het college van burgemeester en schepenen voor, is lid van het politiecollege van de politiezone ZARA en van de zoneraad van de brandweer Zone Rand.

Luc Van Hove 
Burgemeester

Onze Lieve Vrouwstraat 7, 2240 Zandhoven
Tel: 03 410 16 20 (gemeentehuis: bereikbaar elke voormiddag)
Tel: 03 464 16 65 (privé)
E-mail: burgemeester@zandhoven.be