Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van het lokale bestuur. Hij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden. Hij zit de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau voor, is lid van het politiecollege van de Lokale Politie ZARA en van de zoneraad van de brandweer Zone Rand.

Luc Van Hove 
Burgemeester

Onze-Lieve-Vrouwstraat 7, 2240 Zandhoven
Tel: 03 410 16 20 (gemeentehuis: bereikbaar elke voormiddag)
Tel: 03 464 16 65 (privé)
E-mail: burgemeester@zandhoven.be

Bevoegdheden:

  • Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning)
  • Klimaat (energie, duurzaamheid)
  • Communicatie, informatie en participatie
  • Burgerzaken (burgerlijke stand, bevolking)
  • Personeel
  • Algemene coördinatie (gemeente, OCMW, AGB, kerkbesturen, …)