College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen
Liersebaan 12
2240 Zandhoven

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en zes schepenen. Eentje per deelgemeente, aangevuld met de voorzitter van het OCMW. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar. Naast de uitvoering van de beslissingen van de raad op gemeentelijk vlak heeft het college nog bevoegdheden die door de wet zijn opgedragen zoals het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, leiding van de gemeentewerken, de aanduiding van rooilijnen, de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen en het toezicht op het personeel. Het college van Zandhoven vergadert elke maandagavond en woensdagvoormiddag in het gemeentehuis.

Samenstelling

Luc Van Hove (CD&V)
Burgemeester
O.L.Vrouwstraat 7
2240 Zandhoven
03-464 16 65
Steven Van Staeyen (CD&V)
Eerste schepen
Schaaflaan 30
2242 Pulderbos
0499-55 55 08
Rudy Willems (CD&V)
Tweede schepen
Lijsterlaan 8
2243 Pulle
0477 77 80 49
May Peeters (CD&V)
Derde schepen
Herentalsebaan 71
2240 Viersel
03-485 64 68
Hans Soetemans (CD&V)
Vierde schepen
Oelegembaan 4 bus 4
2240 Zandhoven
0498-07 64 51
Joris Geens (CD&V)
Vijfde schepen
Maalderstraat 18
2243 Pulle
0496-08 34 82
Mieke Maes (CD&V)
OCMW-voorzitter & zesde schepen
Salvatorstraat 14
2242 Pulderbos
0476-61 94 96

Bevoegdheden

Luc Van Hove – Burgemeester

 • Algemeen verantwoordelijke voor het dagelijks beleid
 • Coördinatie tussen gemeente, OCMW, AGB, parochies en kerkraden
 • Personeelsbeleid, dienstverlening en kwaliteit
 • Veiligheid (Politie. Brandweer, verkeer, noodplanning)
 • Informatie, communicatie en inspraak
 • Financiën
 • Patrimoniumbeheer

Steven Van Staeyen – Eerste schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid Pulderbos
 • Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, erfgoed
 • Milieuzaken, recyclagepark, afvalbeheer, duurzaamheid
 • Landbouw, natuur- en waterbeleid
 • Heemkunde

Rudy Willems – Tweede schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid Pulle
 • Openbare werken (wegen, gebouwen, pleinen, begraafplaatsen, parken en plantsoenen, nutsvoorzieningen)
 • Energiebeheer gemeentelijke gebouwen
 • Internationale betrekkingen
 • Cultuur
 • Senioren

May Peeters – Derde schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid Viersel
 • Burgerlijke stand – bevolking
 • Onderwijs (incl. kunstonderwijs)
 • Toerisme
 • Bibliotheek
 • Ontwikkelingssamenwerking

Hans Soetemans – Vierde schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid Zandhoven
 • Jeugd- en speelpleinwerking
 • Gelijke kansen
 • Feestelijkheden en protocol
 • Informatisering / ICT

Joris Geens – Vijfde schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid Massenhoven
 • Sport- en vrijetijdsbesteding
 • Mobiliteit en openbaar vervoer
 • Preventieve Gezondheidszorg
 • Lokale economie (detailhandel – middenstand – kmo )
 • Werkgelegenheid (Werkwinkel – PWA – Dienstencheques)
 • Markten en kermissen

Mieke Maes  –  zesde schepen en OCMW voorzitter

 • Sociale zaken (OCMW, gezin, kinderopvang, gehandicaptenzorg en mantelzorg, sociale woningbouw, sociale tewerkstellingsprojecten, kindergemeenteraad)
 • Armoedebestrijding