College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen
Liersebaan 12
2240 Zandhoven

Het college van burgemeester en schepenen (kortweg schepencollege) bestaat uit de burgemeester en vier schepenen, aangevuld met de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst die daardoor vijfde schepen wordt. Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar. Naast de uitvoering van de beslissingen van de raad op gemeentelijk vlak heeft het schepencollege nog bevoegdheden die door de wet zijn opgedragen zoals het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, leiding van de gemeentewerken, de aanduiding van rooilijnen, de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen en het toezicht op het personeel. Het schepencollege van Zandhoven vergadert elke maandagavond en woensdagvoormiddag in het gemeentehuis.

Vast bureau

Vast bureau
Liersebaan 12
2240 Zandhoven

Het vast bureau bestaat van rechtswege uit de leden van het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is voorzitter. Net zoals het schepencollege dat is voor de gemeenteraad, is het vast bureau het uitvoerend orgaan voor de OCMW-raad. De vergaderingen vallen samen met de zittingen van het schepencollege.

Samenstelling

Luc Van Hove (CD&V)
Burgemeester
O.L.Vrouwestraat 7
2240 Zandhoven
03-464 16 65
Joris Geens (CD&V)
Eerste schepen
Maalderstraat 18
2243 Pulle
0496-08 34 82
Steven Van Staeyen (CD&V)
Tweede schepen
Schaaflaan 30
2242 Pulderbos
0499-55 55 08
Rudy Willems (CD&V)
Derde schepen
Lijsterlaan 8
2243 Pulle
0477 77 80 49
Mieke Maes (CD&V)
Vierde schepen & voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst
Salvatorstraat 14
2242 Pulderbos
0476-61 94 96
Jelle Lauwereys (CD&V)
Vijfde schepen
Zwaentjesweg 18
2242 Pulderbos
0474-29 77 99

Bevoegdheden

Luc Van Hove

Burgemeester & voorzitter vast bureau

 • Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning)
 • Klimaat (energie, duurzaamheid)
 • Communicatie, informatie en participatie
 • Burgerzaken (burgerlijke stand, bevolking)
 • Personeel
 • Algemene coördinatie (gemeente, OCMW, AGB, kerkbesturen, …)

Joris Geens

Eerste schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid in Massenhoven & Viersel
 • Sport
 • Lokale economie (ondernemen, markten & kermissen)
 • Mobiliteit
 • Erfgoed & heemkunde

Steven Van Staeyen

Tweede schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid in Pulderbos
 • Omgeving (milieu, ruimtelijke ordening, woonbeleid)
 • Groenbeleid (natuur, water, dierenwelzijn)
 • Landbouw
 • Toerisme

Rudy Willems

Derde schepen

 • Verantwoordelijke voor het dagelijks beleid in Pulle
 • Grondgebiedzaken (openbare werken, technische dienst, groenonderhoud)
 • Patrimonium
 • Senioren
 • Cultuur
 • Bibliotheek
 • Ontwikkelingssamenwerking

Mieke Maes

Vierde schepen en voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst

 • Sociale zaken (OCMW, kinderopvang, gelijke kansen, tewerkstelling)
 • Onderwijs
 • Welzijn (gezondheid, opvoeding)
 • Armoedebestrijding

Jelle Lauwereys

Vijfde schepen

 • Jeugd
 • Ict
 • Preventieve gezondheid
 • Toerisme