Gemeenteraad & OCMW-raad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alle gemeentelijke belangen die niet aan een ander orgaan werden toegewezen en houdt toezicht op de uitvoerende macht van het college van burgemeester en schepenen.

Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, benoemt ambtenaren, stelt reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, AGB, kerkfabrieken, …) en neemt allerlei maatregelen om het leven in onze gemeente te verbeteren.

OCMW-raad

De leden van de gemeenteraad vormen ook meteen de Raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW-raad. De zittingen voor gemeente en OCMW zijn wel apart (met een eigen agenda en eigen notulen), maar vinden om praktische redenen op hetzelfde moment plaats. De OCMW-raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen, neemt alle grote beslissingen in verband met de werking en houdt toezicht op de uitvoerende macht van het vast bureau.

Zitting is openbaar

Er zetelen 23 leden in de gemeente- & OCMW-raad, inclusief de voorzitter. CD&V vormt in Zandhoven de meerderheid (14 zetels) en N-VA (6 zetels), Vlaams Belang (2 zetels) en Groen (1 zetel) vormen de oppositie. De zittingen zijn openbaar, je kunt ze dus altijd bijwonen. Soms houdt de raad zitting achter gesloten deuren. Een zitting is besloten of geheim als er over personen gesproken wordt.

Samenstelling

Paula Henderickx (CD&V)
Voorzitter
0475 59 32 76
Luc Van Hove (CD&V)
Burgemeester
03 410 16 21
Joris Geens (CD&V)
Eerste schepen
0496 08 34 82
Steven Van Staeyen (CD&V)
Tweede schepen
0499 55 55 08
Rudy Willems (CD&V)
Derde schepen
0477 77 80 49
Mieke Maes (CD&V)
Vierde schepen & Voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst
0476 61 94 96
Jelle Lauwereys (CD&V)
Vijfde schepen
0474-29 77 99
Jef Oorts (CD&V)
Raadslid
0498049813
May Peeters (CD&V)
Raadslid
03 485 64 68
Luc Verelst (CD&V)
Raadslid
0474 75 84 95
Dirk Vercammen (CD&V)
Raadslid
0479 74 86 93
Betty Bossaerts (CD&V)
Raadslid
0473 99 34 44
Jelle Lauwereys (CD&V)
Raadslid
0474 29 77 99
Maria Van Rompaey (CD&V)
Raadslid
03 484 57 30
Pieter Helsen (N-VA)
Raadslid
0479 54 03 40
Oliver Vertruyen (N-VA)
Raadslid
0477 99 84 95
Ward Peeters (N-VA)
Raadslid
0479 31 84 89
Tom Van Bergen (N-VA)
Raadslid
0473 12 21 53
Monique Suls (N-VA)
Raadslid
0497 22 08 36
Emily Sterkmans (N-VA)
Raadslid
0488 46 61 16
Paul Stulens (Vlaams Belang)
Raadslid
0475 49 87 67
Mieke De Moor (Vlaams Belang)
Raadslid
0474 40 35 56
Jordi De Vlam (Groen)
Raadslid
0479 45 42 38

Zittingen gemeente- & OCMW-raad 2019

  • maandag 7 januari (installatievergadering) om 20 uur
  • donderdag 14 februari om 20 uur
  • donderdag 21 maart om 20 uur
  • donderdag 25 april om 20 uur
  • donderdag 23 mei om 20 uur
  • donderdag 20 juni om 20 uur
  • donderdag 19 september om 20 uur
  • donderdag 17 oktober om 20 uur
  • donderdag 21 november om 20 uur
  • donderdag 19 december om 20 uur

Verslagen en agenda’s

Bekijk de agenda en de verslagen van de zittingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad.