Gemeenteraad & OCMW-raad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alle gemeentelijke belangen die niet aan een ander orgaan werden toegewezen en houdt toezicht op de uitvoerende macht van het college van burgemeester en schepenen.

Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, benoemt ambtenaren, stelt reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, AGB, kerkfabrieken, …) en neemt allerlei maatregelen om het leven in onze gemeente te verbeteren.

OCMW-raad

De leden van de gemeenteraad vormen ook meteen de Raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW-raad. De zittingen voor gemeente en OCMW zijn wel apart (met een eigen agenda en eigen notulen), maar vinden om praktische redenen op hetzelfde moment plaats. De OCMW-raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen, neemt alle grote beslissingen in verband met de werking en houdt toezicht op de uitvoerende macht van het vast bureau.

Zitting is openbaar

Er zetelen 23 leden in de gemeente- & OCMW-raad, inclusief de voorzitter. CD&V vormt in Zandhoven de meerderheid (14 zetels) en N-VA (6 zetels), Vlaams Belang (2 zetels) en Groen (1 zetel) vormen de oppositie. De zittingen zijn openbaar, je kunt ze dus altijd bijwonen. Soms houdt de raad zitting achter gesloten deuren. Een zitting is besloten of geheim als er over personen gesproken wordt.

Samenstelling

Paula Henderickx (CD&V)
Voorzitter
Luc Van Hove (CD&V)
Burgemeester
Joris Geens (CD&V)
Eerste schepen
Steven Van Staeyen (CD&V)
Tweede schepen
Hans Soetemans (CD&V)
Derde schepen
Rudy Willems (CD&V)
Vierde schepen
Mieke Maes (CD&V)
Vijfde schepen & Voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst
Jef Oorts (CD&V)
Raadslid
May Peeters (CD&V)
Raadslid
Luc Verelst (CD&V)
Raadslid
Dirk Vercammen (CD&V)
Raadslid
Betty Bossaerts (CD&V)
Raadslid
Jelle Lauwereys (CD&V)
Raadslid
Maria Van Rompaey (CD&V)
Raadslid
Pieter Helsen (N-VA)
Raadslid
Oliver Vertruyen (N-VA)
Raadslid
Ward Peeters (N-VA)
Raadslid
Tom Van Bergen (N-VA)
Raadslid
Monique Suls (N-VA)
Raadslid
Emily Sterkmans (N-VA)
Raadslid
Paul Stulens (Vlaams Belang)
Raadslid
Mieke De Moor (Vlaams Belang)
Raadslid
Jordi De Vlam (Groen)
Raadslid

Zittingen gemeente- & OCMW-raad 2019

  • maandag 7 januari (installatievergadering) om 20 uur
  • donderdag 14 februari om 20 uur
  • donderdag 21 maart om 20 uur
  • donderdag 25 april om 20 uur
  • donderdag 23 mei om 20 uur
  • donderdag 20 juni om 20 uur
  • donderdag 19 september om 20 uur
  • donderdag 17 oktober om 20 uur
  • donderdag 21 november om 20 uur
  • donderdag 19 december om 20 uur

Verslagen en agenda’s

Bekijk de agenda en de verslagen van de zittingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad.