Communicatie

De dienst Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie en informatiedoorstroming. Op die manier ondersteunt deze dienst alle andere diensten. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie

 

Logo en huisstijl - vernieuwing in 2023!

De communicatie van de gemeente Zandhoven krijgt dit jaar een nieuw jasje. Of in vaktermen: we hebben een nieuwe huisstijl. Met deze nieuwe look willen we voortaan echt hélemaal uitstralen hoe we als lokaal bestuur en als gemeenschap zijn: fris, hedendaags, kleurrijk en vriendelijk.

Door deze stijl in de toekomst op al onze communicatie toe te passen, zetten we nog eens extra in de verf waarmee we in Zandhoven het verschil willen maken: met modern bestuur en heldere communicatie. Maar in de eerste plaats altijd… met de glimlach. Die glimlach vinden we zo essentieel voor onze manier van zijn en werken, dat we hem ook letterlijk in ons logo hebben gestopt. Een logo waar we zelf alvast héél goed gezind van worden!

Met deze nieuwe stijl als leidraad, wordt alles wat uit naam van de gemeente gebeurt ook herkenbaarder.

Ons tweemaandelijks gemeenteblad krijgt een aantal nieuwe rubrieken die volop de kaart trekken van verbinding en beleving. Sprekende foto’s, boeiende reportages en leuke interviews stellen de Zandhovenaar veel meer centraal. Het wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier door Zwartopwit in Herenthout, een drukkerij die CO2 neutraal werkt!

Naast ons magazine, dat aan huis bedeeld wordt, kunnen inwoners ook nog dagelijks op onze andere digitale kanalen terecht voor informatie van, voor en over Zandhoven: www.zandhoven.be, sociale media, de digitale nieuwsbrief … Ook deze ‘dragers’ zullen in het nieuwe kleedje gestopt worden, net als de KaZo cadeaucheques.

Bij de implementatie van de nieuwe huisstijl gaan we voor duurzaamheid.
Niet alles wordt tegelijkertijd aangepast, de uitrol gebeurt gefaseerd en stelselmatig. Voor sommige dragers is er een uitdoofscenario. Dit betekent dat we sommige materialen pas vervangen als ze versleten zijn, op het normale vervangingstempo.  Verouderde materialen krijgen maximaal een tweede leven.

 

Informatie

Op 1 mei 2023 tijdens Zandhoven Klinkt werd het nieuwe logo onthuld. Begin juni kregen alle Zandhovenaren een flyer in de bus waarop de verandering wordt toegelicht in woord en beeld.  Eind juni zal het eerste nieuwe gemeenteblad geleverd worden. Dit wordt voortaan een heel persoonlijk en kleurrijk infoblad, met foto’s en verhalen van inwoners.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, dan kan je altijd terecht bij de communicatiedienst op communicatie@zandhoven.be.

Zandhoven heeft een nieuw logo!

Het gemeenteblad doorheen de jaren

Al heel wat jaartjes bezorgt de postbode trouw je tweemaandelijks gemeenteblad in de bus. De editie juli/augustus 2023 zit in een heel nieuw kleedje. Een mooie gelegenheid om de verschillende bladen doorheen de jaren eens op een rijtje te zetten! Ken jij ze nog allemaal?

1/ 1984 Het groene blaadje werd in 1984 getypt en gecopieerd

2/ 1997 Het witte gemeenteblad vertelde ons bv dat de internet pc geleverd en geïnstalleerd werd in de bib, waarmee je iets kon downloaden op een diskette tegen 30 Belgische frank.

3/ 2011 De gouden versie werd in 1 kleur gedrukt op 100% gerecycleerd papier

4/ 2023

Communicatieverantwoordelijke
03 410 16 28