Diensten

De diensten van de gemeente zorgen voor de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Ze zijn er om jou te helpen met allerhande zaken.

Burgerzaken

Drie belangrijke fasen in een mensenleven bepalen het werkterrein van de dienst Burgerzaken: geboorte, huwelijk en overlijden. Wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente dan maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand daar een akte van op.

Lees meer

Communicatie

De dienst Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie en informatiedoorstroming. Op die manier ondersteunt deze dienst alle andere diensten. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie.

Lees meer

Financiën

De dienst Financiën zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van het financiële beleid van de gemeente.

Lees meer

ICT

De dienst ict zorgt ervoor dat alle programma's waarmee de andere diensten werken, blijven draaien. De dienst waakt over de gegevens in de GIS-databank en begeleidt de verdere informatisering en digitalisering van het gemeentebestuur.

Lees meer

Mobiliteit & Noodplanning

Wegenwerken of een evenement aanvragen? De dienst Mobiliteit & Noodplanning helpt je verder.

Lees meer

Onthaal

Aan het Onthaal word je met open armen ontvangen. Stel je vraag en onze medewerkers sturen je meteen naar de juiste dienst! Je kan er ook terecht voor je identiteitskaart.

Lees meer

Omgeving: Milieu

Zandhoven is groen en dat willen we zo houden. De dienst Milieu kijkt toe op de naleving van de milieuwetgeving, werkt acties uit rond energie, zwerfvuil, geluidshinder, ...

Lees meer

Omgeving: Ruimtelijke Ordening

De dienst Ruimtelijke Ordening overziet en beheert alle zaken in verband met de inrichting van het grondgebied. Je kunt er terecht voor onder andere bouwvergunningen, stedenbouwkundige attesten, inlichtingen en meldingen.

Lees meer

Personeel

Lees meer

Secretariaat

De dienst Secretariaat zorgt voor de logistieke ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad. Ook personeelszaken worden hier behartigd.

Lees meer

Sociale dienst (OCMW)

De belangrijkste taak van de Sociale dienst is het verzekeren van het 'recht op maatschappelijke dienstverlening'. Dat is nodig zodat iedereen 'een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid'.

Lees meer

Sport & Jeugd

Bij Sport & Jeugd vind je alle info die te maken heeft met jeugd en met sporten: sport- en jeugdverenigingen in de gemeente, huren van sportinfrastructuur, sportkampen, sportdagen, bijscholingen, provinciale en regionale activiteiten, enz. We zijn ook altijd blij met suggesties of opmerkingen over sport en jeugd in Zandhoven. Die kunnen ons beleid alleen maar verbeteren!

Lees meer

Technische dienst

De gemeentelijke Technische dienst overkoepelt alle diensten die met de infrastructuur en het grondgebied van de gemeente te maken hebben, namelijk de cel Openbare Werken en de Technische Uitvoeringsdienst.

Lees meer

Toerisme

Zandhoven heeft heel wat te bieden. Met zijn vele kastelen en hoven, prachtige natuur en afwisselende landschappen is het een ideale plek om te wandelen of te fietsen. De dienst Toerisme organiseert zelf activiteiten en geeft je graag advies.

Lees meer