Kan je niet gaan stemmen op 9 juni?

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Als je niet kan gaan stemmen op 9 juni 2024 heb je twee mogelijkheden: je kan je verontschuldigen (= je afwezigheid wettigen) of je stem laten uitbrengen door iemand anders via volmacht.

Verontschuldigen

Je kan je verontschuldigen als je niet kan gaan stemmen voor één van volgende redenen:

 • Ziekte of handicap
 • Werk
 • Studie
 • Opsluiting in de gevangenis
 • Activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging
 • Verblijf in het buitenland

Hoe kan je je verontschuldigen?

Bezorg je kiesbrief samen met je bewijs van afwezigheid aan de dienst burgerzaken. Doe dit bij voorkeur vóór de verkiezingsdag of uiterlijk op 30 juni 2024.

Bewijs van afwezigheid

 • Ziekte of handicap: medisch attest van een arts
 • Werk: attest van werkgever of bewijs zelfstandige ondernemingsnummer
 • Studie: attest school/onderwijsinstelling
 • Opsluiting in de gevangenis: attest van opsluiting
 • Activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging: attest religieuze instelling ter bevestiging van de deelname aan een activiteit in het kader van je godsdienst of overtuiging
 • Verblijf in het buitenland

  • bewijzen van verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld:vliegtuigtickets, hotelreservering,…
  • als je geen bewijzen hebt: voorafgaandelijke verklaring op eer nodig of een afgestempeld afwezigheidsattest

Jouw afwezigheid wordt geregistreerd en de bewijzen worden aan de vrederechter bezorgd. Hij oordeelt of je afwezigheid gegrond is.

 

Volmacht

Je kan je stem laten uitbrengen door iemand anders aan wie je volmacht geeft om voor jou te stemmen. Deze persoon moet zelf stemgerechtigd zijn en kan maar 1 volmacht krijgen.

Wie kan ik volmacht geven?

Kies je ervoor om volmacht te geven, dan gaat de persoon die volmacht gekregen heeft in jouw plaats stemmen. Dit moet geen familie zijn, maar hij of zij moet wel ingeschreven zijn in een gemeente van de provincie Antwerpen en moet zelf kiesgerechtigd zijn. De documenten die je hiervoor moet invullen en ondertekenen (volmachtformulier en evt. verklaring op eer) vind je op onze website of je kan ze afhalen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente.

Wanneer kan je iemand een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iemand anders om in jouw plaats te gaan stemmen om volgende redenen:

 • Ziekte of handicap
 • Werk
 • Studie
 • Opsluiting in de gevangenis
 • Activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging
 • Verblijf in het buitenland

Hoe kan je volmacht geven?

Bezorg je kiesbrief samen met je ingevulde volmacht aan de persoon die je volmacht geeft. Deze persoon moet eerst zijn of haar eigen stem uitbrengen en daarna met zijn eigen kiesbrief, jouw kiesbrief en volmachtformulier via volmacht voor jou stemmen in het kiesbureau waar jij opgeroepen werd.

Bewijs van afwezigheid

 • Ziekte of handicap: bevestiging op volmacht laten invullen door een arts
 • Werk: bevestiging op volmacht laten invullen door je werkgever
 • Studie: bevestiging op volmacht laten invullen door je school/onderwijsinstelling
 • Opsluiting in de gevangenis:  bevestiging op volmacht laten invullen door de gevangenis
 • Activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging: bevestiging op volmacht  laten invullen door de organisator van de activiteit

Bij volgende redenen van afwezigheid moet je volmacht afgestempeld worden door het gemeentebestuur. Kom hiervoor langs naar de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis

 • Verblijf in het buitenland: bevestiging door het gemeentebestuur na controle van je zelf aangeleverde bewijzen, bijvoorbeeld: vliegtuigtickets, hotelreservering,… (als je geen bewijs hebt, vul je de verklaring op erewoord in)
 • Tewerkstelling als zelfstandige: bevestiging door het gemeentebestuur na controle van je ingevulde verklaring op erewoord

Ongewettigd afwezig

Breng je jouw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en heb je geen afwezigheidsattest of verklaring of eer afgelegd, dan kom je terecht op de lijst van de kiezers die niet hebben gestemd. De Rechtbank bepaalt dan welke boete je krijgt als je wordt vervolgd. Je kan de reden waarom je niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

 

 

Meer informatie:

Volmacht verkiezingen 9 juni 2024