Verkiezingen

Wie moet of mag gaan stemmen? Wat als je niet kunt gaan stemmen omdat je op reis bent of omwille van beroepsaangelegenheden?

Stemmen bij de verkiezingen van 9 juni 2024

In 2024 gaan we 2 keer naar de stembus: op zondag 9 juni 2024 voor de gelijktijdige federale, regionale en Europese verkiezingen.
Op zondag 13 oktober 2024 voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen

Lees meer

Stemmen op 9 juni als Europese burger in Zandhoven

If you are a European citizen resident in Belgium, you can take part in elections in Belgium for the European Parliament, and vote for candidates on Belgian lists of candidates.

Lees meer

Instructies aanplakken

Besluit van de gouverneur betreffende verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 9 juni 2024 – instructies betreffende de aanplakking en de algemene maatregelen om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren

Lees meer