Stemmen bij de verkiezingen van 9 juni 2024

Wanneer en waar moet je gaan stemmen?

Op zondag 9 juni 2024 zijn het federale, regionale en Europese verkiezingen. Je moet dus 3 keer stemmen maar wel op dezelfde locatie en op hetzelfde moment.
De stembureaus zijn geopend vanaf 8 uur ’s ochtends en sluiten om 16 uur.

Minstens 2 weken vóór de verkiezingen krijg je per post een oproepingsbrief met de vermelding van de locatie en het nummer van jouw stembureau. Jouw oproepingsbrief zal ook via de e-Box van de Federale Overheid verstuurd worden.

Heb je toch geen oproepingsbrief ontvangen

 • kan je hem afdrukken van je e-Box
 • kan je een duplicaat ophalen bij de dienst Burgerzaken vanaf maandag 3 juni 2024
 • kan je een duplicaat ophalen in het stembureau van De Populier op zondag 9 juni 2024 van 8 uur tot 16 uur

Zandhoven heeft 6 kieslocaties die op hun beurt verschillende stembureaus tellen:

 • Zandhoven 1: Evenementenhal de Populier
 • Zandhoven 2: Woon- en zorgcentrum O.L.V van Troost
 • Massenhoven: Parochiezaal
 • Pulderbos: Fanfarelokaal
 • Pulle: Parochiezaal
 • Viersel: Parochiezaal

 

Ben je verplicht om te gaan stemmen?

Bij de federale, regionale en Europese verkiezingen geldt de opkomstplicht voor iedereen die

 • 18 jaar of ouder is op de dag van de verkiezingen
 • de Belgische nationaliteit bezit ten laatste op 1 april 2024
 • ingeschreven is in het bevolkingsregister op 1 april 2024
 • niet ontzet is uit zijn stemrecht

 

Voor de Europese verkiezingen mogen ook 16 en 17-jarigen gaan stemmen.  Alle 16 en 17-jarigen ontvangen hiervoor een oproepingsbrief maar voor hen geldt er geen opkomstplicht.

 

Ben je een EU-burger (16+) wonende in België?

Ben je een Europese burger (maar geen Belg) die in België verblijft? Dan kan je eventueel in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees parlement. Je stemt dan op de Belgische kandidaten. Hiervoor moet je je wel eerst registreren. Dit kan via de website http://www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of contacteer onze dienst Burgerzaken voor een afspraak om ter plaatse het formulier in te vullen (03/410.16.55). Dit is geen verplichting, maar eens je je geregistreerd hebt, heb je wel kiesplicht.

 

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Je bent in principe verplicht om te gaan stemmen. Maar er zijn uitzonderlijke gevallen waardoor je vrijgesteld kan worden. Om gewettigd afwezig te zijn heb je steeds een attest van afwezigheid nodig.

Dit attest breng je binnen bij de dienst Burgerzaken. Jouw afwezigheid wordt geregistreerd en de bewijzen worden aan de vrederechter bezorgd. Hij oordeelt of je afwezigheid gegrond is.

 

Wie kan ik volmacht geven?

Kies je ervoor om volmacht te geven, dan gaat de persoon die volmacht gekregen heeft in jouw plaats stemmen. Dit moet geen familie zijn, maar hij of zij moet wel ingeschreven zijn in een gemeente van de provincie Antwerpen en moet zelf kiesgerechtigd zijn. De documenten die je hiervoor moet invullen en ondertekenen (volmachtformulier en evt. verklaring op eer) vind je op onze website of je kan ze afhalen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente.

Wanneer kan je iemand een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iemand anders om in jouw plaats te gaan stemmen om volgende redenen:

 • Ziekte/handicap
 • Beroepsredenen
 • Zelfstandige activiteit
 • Vrijheidsberoving
 • Religieuze overtuiging
 • Studieredenen
 • Tijdelijk verblijf in het buitenland

 

Ongewettigd afwezig

Breng je jouw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en heb je geen afwezigheidsattest of verklaring of eer afgelegd, dan kom je terecht op de lijst van de kiezers die niet hebben gestemd. De Rechtbank bepaalt dan welke boete je krijgt als je wordt vervolgd. Je kan de reden waarom je niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

 

Hoe moet je stemmen?

We stemmen elektronisch. Wil je graag vooraf eens oefenen? Vanaf mei zal er een stemcomputer staan in het gemeentehuis. Heb je hulp nodig op de dag van de verkiezing, dan helpt de voorzitter of één van de bijzitters van het stembureau je met de glimlach.

Je kan stemmen

 • op één lijst
 • op één of meerdere individuele kandidaten en/of opvolgers
 • of blanco

Voorzitters en bijzitters

Wil je de verkiezingen van dichtbij mee beleven dan kan je je steeds kandidaat stellen om mee te zetelen in een stembureau.

Stuur hiervoor een mailtje naar verkiezingen@zandhoven.be.

 

Meer informatie:

Meer info?

Diest Burgerzaken
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 55