Gepubliceerd op 28/12/2023

Einde aan het vrachtvervoer in Nederviersel

In 2021 werd een vergunning afgeleverd voor de ophoging van enkele aaneengesloten landbouwpercelen in Nederviersel. Door de omvang van de werken, veroorzaakten ze veel hinder voor de omgeving. Er moest maar liefst 21.000 m3 grond aangevoerd worden.
Maar er is goed nieuws te melden: de aannemer heeft aan de gemeente laten weten dat de grondtransporten afgerond zijn.

In het voorjaar 2024 zullen er ter plaatse nog terreinwerken gebeuren om de momenteel aanwezige grond in te werken.

Het gemeentebestuur is blij dat de grootste hinder voor de omwonenden daarmee voorbij is.
Ze blijft in contact staan met de aannemer om ervoor te zorgen dat de site achtergelaten wordt zoals vergund. Er wordt ook op toegezien dat het openbaar domein goed hersteld wordt.